Stigtingsdag:
10 Augustus 1819

Welkom by die webtuiste van die NG Kerk Somerset-Wes.
Ons glo dat elke mens welkom is in die Koninkryk van God
en dat God alle mense liefhet.


Daarom gee ons vir mekaar en ons gemeenskap om,
en noem ons onsself die OMGEEGEMEENTE.

EREDIENSTYE:

April tot September:
Meditatiewe dienste – 08:00
Oggenddienste – 09:30

Sondag 14 Augustus

Meditatiewediens: geen

Nagmaal: 9:30

Youtube:

MP3:

Tee/koffie na die erediens

Kom drink gerus koffie/tee na die erediens in Kosmos.  

AFKONDIGINGS

Sondag 14 Aug 2022
Sondag 14 Aug 2022 2

LW. Basaardatum verander na 10 September!
Basaar 2022

Junior kategese

7 Aug:  Geen Kategese

Volgende geleentheid: 14 Aug –
Hou by die reëls

Lees gerus hier meer.

Gemeentekamp

Ons herinner gemeentelede graag aan die Gemeentekamp wat sal plaasvind die naweek van 2-4 September te Disakloof kampterrein by Bettysbaai.  Daar is beperkte verblyf in die huisies, en dan is daar ook kampeerplek.  Diegene wat belangstel moet asb. hul name by die kerkkantoor opgee (021 852 1787).  Verdere reëlings rakende die kamp sal dan direk met die kampgangers gekommunikeer word.

GEBEDSGROEP

Woensdag 17 Augustus 9:00   

Die Gebedsonderwerpe.

BYBELSTUDIE 

Woensdag 17 Augustus  10:00 en 18:30

Lees gerus hier meer

REISGESPREK

Vrydag 12 Augustus
5:15 (Koffie) vir 5:30

   Lees gerus hier meer

Jeuggroep byeenkoms
19:00, Vrydag 12 Augustus 2022
De Villiersstraat 9, Somerset-Wes

Word deel van ‘n jeuggroep met die doel om geestelik te groei/saam te kuier/pret te hê. Alle jong werkende persone/studente is baie welkom!

(Worsrolle word voorsien).

Vir navrae kontak die koördineerders na 17:00:
Handri – 071 056 6890, Elisma – 082 442 2237, Joelisna – 068 226 9913

*AANDAG:  Alle nuwe intrekkers*

Ons merk heelwat nuwe gesigte in ons geledere op en wil julle hartlik uitnooi om Sondag, 14 Augustus direk na die Nagmaal, in Patmos in die saalkompleks te kom tee drink sodat ons diegene wat ons nog nie ontmoet het, kan ontmoet. 

Die gebruik is dat ons 4 x per jaar op dieselfde Sondag as Nagmaal, ‘n inligtingsessie vir nuwe intrekkers hou, waar ons ons gemeente se aksies en bedrywighede bekendstel rondom ‘n koppie tee en melktert.

Met die afskaffing van die grendelperiode, sal hierdie die eerste geleentheid vir die jaar wees en ons nooi alle nuwe intrekkers wat van die begin van die jaar by ons ingeskakel het, om volgende Sondag by ons aan te sluit.

Ons sien uit om julle te ontvang.
Omgeegroete; Die Omgeespan

Helderberg Uitreik:  Dienssentrum

Die Dienssentrum is voortdurend op soek na eierhouers (verkieslik dié wat 6 eiers kan berg), asook 500 ml & 1 liter joghurt houers.  
Dit kan by die kerkkantoor afgegee word.

Basaar

Ons benodig asb. leë 1-liter en 2-liter koeldrankbottels vir gemmerbier.  
Gee asb. by die kerkkantoor af, as jy ons hiermee kan help.

Caritas
Die gemeente se diens van barmhartigheid

Baie dankie omgee-gemeente vir jul volgehoue ondersteuning in die vorm van geloofsofferbydraes, asook produkte, goedere en klere.  
Caritas se uitgawes beloop R6 000 per maand.  Dit word aangewend om vir 5 behoeftige gesinne in ons gemeente maandeliks kruideniersware te koop en R1 500 word aan Huis Marie Louw oorbetaal vir die aankoop van doeke.
Sonder julle ondersteuning sal ons nie hierdie diens kan lewer nie.
Hester Loots.  (021 – 852 3868)
Voorsitter:  Caritas 
Lees gerus hier meer.

Helderberg Hospitaalprojek

Ons verwelkom graag vir Lynette Jacobs wat as projekleier vir Helderberg Hospitaal, by Alisia Smit oorneem.
Kontak gerus vir Lynette by 082 040 4967, as jy graag betrokke wil raak …. 

Helderberg Hospitaal spreek hul hartlike dank uit vir die betrokkenheid en omgee van die kerk en die liewe lidmate oor die afgelope jare.

Lees gerus meer:

Helderberg Uitreik

Die Helderberg Uitreik is in 2003 gestig in opdrag van die Kerkraad van die Helderberg Gemeente, en die jaar daarna geregistreer as ‘n Organisasie Sonder Winsoogmerk (NPO 032-078).
In 2007 het die Somerset-Wes Moedergemeente  aangesluit. 

Lees gerus hier meer 

Alle lidmate word  aangemoedig om betrokke te raak by een van die vele projekte wat deur Helderberg Uitreik bestuur word.

Borg van die maand:

Hannetjie Ferreira

Kwaliteit druk- & borduurwerk op t-hemde, uniforms, pette, voorskote, gholfhemde ens.

COVID-regulasies opgehef:

Maskers, beperkings op saamtrekke en grensbeheer opgeskort
(Staatskoerant:  22 Junie 2022)
817 dae nadat die regering COVID-19 inperkings ingestel het, het die minister van gesondheid, Joe Phaahla op 22/6/2022 die laaste regulasies opgehef. Die opskortings geld vir die dra van maskers binnenshuis, beperking op saamtrekke en grensbeheer en mense wat die land binnekom se inentingstatus.

2022 SKOOLKALENDER –>

19 Januarie – 25 Maart

5 April – 24 Junie

19 Julie – 30 September

11 Oktober – 14 Desember

Ons bevestig hiermee dat die persoonlike inligting wat die kerkkantoor van lidmate het,
veilig en verantwoordbaar hanteer en bewaar word.
Ons bevestig dat ons nie jou inligting aan enige derde party sal verskaf om dit vir hulle eie bemarkingsdoeleindes te gebruik nie.
Ons neem die veiligheid van jou inligting baie ernstig op en het redelike tegniese en operasionele maatreëls geïmplementeer,
in ooreenstemming met voorgeskrewe POPIA-voorskrifte om jou inligting te beskerm teen verlies, misbruik,
ongemagtigde toegang, openbaarmaking, verandering en vernietiging.

Belangrike dokumente wat as pdf-lêers afgelaai kan word:

Kerkkantoor

Maandag – Vrydag

8:00 – 14:00

021-852 1787
Liesle Janse van Rensburg
ngsomerset@mweb.co.za

Onthou asseblief u masker.

Bankbesonderhede

Rekeningnaam: NGK Somerset-Wes
Bank: ABSA Somerset-Wes
Tjekrekening nr. 2900 590 132
Takkode: 632 005 

Sluit gerus aan by ons Omgeegemeente se WhatsApp-groep. Kontak vir
Hannetjie, 083 742 3478, 
of Liesle, 083 272 1745.