Welkom by die nuwe webtuiste van die NG Kerk Somerset-Wes.
Ons glo dat elke mens welkom is in die Koninkryk van God
en dat God alle mense liefhet.
Daarom gee ons vir mekaar en ons gemeenskap om,
en noem ons onsself die OMGEEGEMEENTE.

VLAK 3
Alhoewel byeenkomste van 50 persone binnenshuis nou toegelaat word onder die verslapte vlak 3-inperkings,
sal daar nie eredienste in die kerkgebou wees, totdat ten minste byeenkomste van 200 mense binnenshuis toegelaat word. 
Alle ander byeenkomste by die kerk soos bv. bybelstudie, gebedsgroep, bestuursgroep- en kerkraadsvergaderings,
waar daar gewoonlik minder as 50 persone byeenkom, sal voortgaan volgens die kalender.

EREDIENS
Sondag 28 Februarie:
9:00 Oggenddiens

Hartlik welkom by hierdie lewendig-gestroomde-familie-doop-erediens. Ons het vandag die voorreg om vir Tinari Kriegler, die dogter van Wouter en Hanri, ten doop te bring met net die naaste familie teenwoordig.
{Die YouTube-skakel word Sondag hier voorsien).

Eerste Lydenstyd-Boodskap vir ons kinders:

Jesus sê: Ek is….

https://youtu.be/htg2QT9C_tI

Opnames van onlangse eredienste:
Sien asb. die Eredienste argief.

BYBELSTUDIE

Oggendgroep: 10 Maart,
10:00, in die saal.

Aandgroep: 3 Maart,
18:30, in Patmos.

Lees gerus meer op Bybelstudie.

GEBEDSGROEP 

Volgende byeenkoms: 3 Maart.

Sien ook die Gebedsonderwerpe 
vir 17 & 24 Februarie.

Kontakpersoon: Hannetjie Gericke, 021 – 852 1912.

Helderberg Hospitaal projek

Dit is met groot spyt en jammerte dat ons kennis neem van Sippe en Miemie Heeringa se beplande verhuising na George.
Terselfdertyd, baie dankie aan Alisia Smit wat as projekleier van Helderberg Hospitaal by Miemie Heeringa oorneem om hierdie baie verdienstelike projek se wiele aan die rol te hou. Lees gerus meer.

Helderberg Uitreik

Alle lidmate word  aangemoedig om betrokke te raak by een van die vele projekte wat deur Helderberg Uitreik bestuur word.
Lees gerus hier meer ivm Helderberg Uitreik,
vir skakels na Youtube-videos oor die verskillende projekte en kontak inligting vir die verskillende sameroepers.

Ons gaan voort om weekliks sulke lieflike vrolike pakkies te maak vir die personeel van
Helderberg Hospitaal.

Ou Tydskrifte vir BRIGHT LIGHTS
Daar is n groot behoefte vir ou tydskrifte by Bright Lights vir gebruik by die “Drop-off” sentrum waar ongeveer 30 plaaslike kindertjies van die informele  nedersetting daagliks 2 maaltye en basiese onderrig kry.
Kontakpersoon: 
Annemarie Hollenbach  082 784 8841.

Sien volledige versoek in die Afkondigings.

2021 AANGEPASTE SKOOLKALENDER
Die nuwe datums vir die skoolkwartale is soos volg:

  • 15 Februarie – 23 April
  • 3 Mei – 9 Julie
  • 26 Julie – 1 Oktober
  • 11 Oktober – 15 Desember

Sien volledige kalender in die Afkondigings 

Borg van die maand

Johan Bruwer:

Gebeure ("Events")

Komende Gebeure

Funksies op kalender
Let asb. daarop dat Dienende Hande se PJP-funksie  (pannekoek, “jaffles” en poeding),
verskuif van 26 Februarie na Vrydag, 12 Maart 2021. 
Dit sal die vorm van ‘n Kry-en-ry geleentheid aanneem met verkope, slegs op vooraf bestelling.

Kerkkantoor

Maandag – Vrydag

8:00 – 14:00

021-852 1787
Liesle Janse van Rensburg

skriba@ngkerksomersetwes.co.za

Onthou asseblief u masker.

Bankbesonderhede

Rekeningnaam: NGK Somerset-Wes
Bank: ABSA Somerset-Wes
Tjekrekening nr. 2900 590 132
Takkode: 632 005