Welkom by die webtuiste van die NG Kerk Somerset-Wes.
Ons glo dat elke mens welkom is in die Koninkryk van God
en dat God alle mense liefhet.


Daarom gee ons vir mekaar en ons gemeenskap om,
en noem ons onsself die OMGEEGEMEENTE.

Sondag 26 September

Geen Meditatiewe diens

Oggenddiens 9:30.
Geen vooraf bespreking meer nodig.
Lewendig gestroom op YouTube: 

MP3-Opname hier op die webblad:

MP3-Opname word ook as ‘n “voice note” op die Omgee WhatsApp-groep geplaas.

 

Kategese

Volgende byeenkoms: 17 Oktober.

BYBELSTUDIE  (Woensdae)

Oggendgroep:  10:00, 20 Oktober

Aandgroep: 18h30, 13 Oktober.

Lees gerus meer op Bybelstudie.

GEBEDSGROEP (Woensdae)

29 September, 10:00

Sien die Gebedsonderwerpe vir 22 September.

Kontakpersoon:
Hannetjie Gericke, 021 – 852 1912.

REISGESPREK (Vrydae)

15 Oktober, 5:15 (Koffie) vir 5:30.

Lees gerus hier meer

PJP oggend:
10-12:00, Donderdag 30 September

Pannekoek, Jaffles en Poeding te koop.
Teekamer:
Cappuccino, Koffie / Tee

Groot bestellings (meer as 6 pannekoeke of jaffles) moet asb. voor 15:00, Dinsdag 28 September, by Hester Loots geplaas word.
epos:  loelie007@gmail.com of whatsapp:  082 671 4995.
Betaal met afhaal by kerksaal:  kontant, kredietkaart, Snapscan.

LOERIESFONTEIN – OMGEEPROJEK

Afsnydatum vir ontvangs van bokse en produkte by die kerkkantoor:  Maandag, 4 Oktober asb.

Lees asb. hier oor hoe u betrokke kan raak.

Vyf van die Omgeebokse wat reeds ontvang is.

BRIGHT LIGHTS

Bright Lights wat deel vorm van Helderberg Uitreik se Hawelose projek, is n sentrum vir straat- en hoë risiko seuns tussen 8 en 18 jaar.  Vir meeste van hierdie seuns is Bright Lights die enigste “huis” wat hulle ken en waar hulle met liefde, omgee en sonder vooroordeel versorg word.  Tans is daar ‘n groot behoefte aan toiletware, spesifiek waslappe, seep en aanrol reukweerder.  

Vir verdere navrae kontak gerus vir Annemarié Hollenbach, sel 0827848841, of
Lees asb. hier oor hoe u hierdie projek kan ondersteun.

2021 AANGEPASTE SKOOLKALENDER
Die nuwe datums (28 Junie en 11 Julie) vir die skoolkwartale is soos volg:

15 Februarie – 23 April

3 Mei – 2 Julie

26 Julie – 1 Oktober

11 Oktober – 15 Desember

Sien volledige kalender in die Afkondigings 

POPIA

Die afgelope tyd het dit landswyd gegons oor die implementering van die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting Wet no. 4 van 2013, Protection of Personal Information Act, wat op 1 Julie 2021 in werking getree het.  In die omgangstaal word verwys na die Wet as POPIA. 
POPIA bepaal die wyses waarop inligting wat oor individue gehou word, bewaar en beskerm moet word.
Lees gerus meer oor die implikasies vir ons as gemeente op die Afkondigings vir 25 Julie 2021 2.

Terug na vlak 2 beperkings (vanaf 13 September 2021).

Pres. Cyril Ramaphosa het Sondag, 12 September 2021 die land toegespreek en die inperking van vlak 3 na vlak 2 aangepas.
Dit het tot gevolg dat die perk op byeenkomste verhoog word na 250 persone binnenshuis en 500 persone in die buitelug.
Dit geld vir eredienste en troues, maar begrafnisse word steeds beperk tot 50 persone en mag nie langer as 2 uur duur nie.
Die voorwaarde geld ook steeds dat 50% van die kapasiteit van die lokaal nie oorskry mag word nie.
Dit is dus nie meer nodig dat jy vooraf vir eredienste moet bespreek nie en ons nooi jou hartlik uit om asseblief te kom deel in ons vreugde van saamwees.
Die nodige protokol is steeds van toepassing:  verpligte dra van masker, handsanitasie, invul van bywoningsregister.

Bloeddiens

Ma. 6 September, 14:00 – 19:00.
Vr. 17 September, 10:30 – 14:00.
Ma. 20 September, 14:00 – 19:00.

Helderberg Uitreik

Alle lidmate word  aangemoedig om betrokke te raak by een van die vele projekte wat deur Helderberg Uitreik bestuur word.
Lees gerus hier meer 
vir skakels na Youtube-videos oor die verskillende projekte en kontak inligting vir die verskillende sameroepers.

 

Helderberg Hospitaalprojek

Ons gemeente se ondersteuning aan Helderberg Hospitaal is ‘n deurlopende projek en ons deel steeds twee-weekliks ongeveer 120 vrolike pakkies met ‘n teksvers aan die hospitaalpersoneel uit … 
Lees gerus meer:

BERG-EN-SEEKLUB vir SENIOR BURGERS

Gekanselleer tot verdere kennisgewing.

Kerkkantoor

Maandag – Vrydag

8:00 – 14:00

021-852 1787
Liesle Janse van Rensburg
ngsomerset@mweb.co.za

Onthou asseblief u masker.

Bankbesonderhede

Rekeningnaam: NGK Somerset-Wes
Bank: ABSA Somerset-Wes
Tjekrekening nr. 2900 590 132
Takkode: 632 005 

Sluit gerus aan by ons Omgeegemeente se WhatsApp-groep. Kontak vir
Hannetjie, 083 742 3478, 
of Liesle, 083 272 1745.