Welkom by die nuwe webtuiste van die NG Kerk Somerset-Wes.
Ons glo dat elke mens welkom is in die Koninkryk van God
en dat God alle mense liefhet.


Daarom gee ons vir mekaar en ons gemeenskap om,
en noem ons onsself die OMGEEGEMEENTE.

Aangepaste vlak 1 (31 Maart 2021)
Kerkbyeenkomste van 250 persone word nou toegelaat.
Die nodigheid om vooraf te bespreek verval dus, en almal word uitgenooi om weer die eredienste by te woon.

Ons sal streng hou by die nodige voorsorgmaatreëls en dus sal die dra van maskers verpligtend wees,
hande sal met aankoms gesaniteer word en die invul van ‘n besoekersboek is noodsaaklik.

Daar sal ook voortgegaan word met die direkte uitsendings en permanente opnames op YouTube.

EREDIENSTE
Begintyd verander na 9:30!!

11 April
9:30 Oggenddiens

Die Erediens word lewendig gestroom op YouTube:
die skakels word Sondag hier voorsien.

Opnames van onlangse eredienste:
Sien asb. die Eredienste argief.

BYBELSTUDIE 14 April

Oggendgroep: 10:00.

Aandgroep: 18:30.

Lees gerus meer op Bybelstudie.

GEBEDSGROEP 

Volgende byeenkoms: 14 April.

Sien die Gebedsonderwerpe .

Kontakpersoon:
Hannetjie Gericke, 021 – 852 1912.

Ons herinner dat die kerkkalender opgestel en gedruk is met die skoolkalender datums wat beskikbaar was in Okt/Nov 2020. 
Die Departement van Onderwys het die datums aangepas en dus sal die kerkkalender dit nie só reflekteer nie.

Die skole sluit 23 April vir die eerste kwartaal en open weer 3 Mei vir die tweede kwartaal.

Helderberg Uitreik

Alle lidmate word  aangemoedig om betrokke te raak by een van die vele projekte wat deur Helderberg Uitreik bestuur word.
Lees gerus hier meer ivm Helderberg Uitreik,
vir skakels na Youtube-videos oor die verskillende projekte en kontak inligting vir die verskillende sameroepers.

2021 AANGEPASTE SKOOLKALENDER
Die nuwe datums vir die skoolkwartale is soos volg:

  • 15 Februarie – 23 April
  • 3 Mei – 9 Julie
  • 26 Julie – 1 Oktober
  • 11 Oktober – 15 Desember

Sien volledige kalender in die Afkondigings 

Gebeure ("Events")

Bloeddiens: 9 April, 10:00 – 15:00.

Bloeddiens: 12 April, 14:00 – 19:00.

Kerkkantoor

Maandag – Vrydag

8:00 – 14:00

021-852 1787
Liesle Janse van Rensburg

skriba@ngkerksomersetwes.co.za

Onthou asseblief u masker.

Bankbesonderhede

Rekeningnaam: NGK Somerset-Wes
Bank: ABSA Somerset-Wes
Tjekrekening nr. 2900 590 132
Takkode: 632 005