Stigtingsdag: 10 Augustus 1819.

Welkom by die webtuiste van die NG Kerk Somerset-Wes.
Ons glo dat elke mens welkom is in die Koninkryk van God
en dat God alle mense liefhet.
Daarom gee ons vir mekaar en ons gemeenskap om,
en noem ons onsself die OMGEEGEMEENTE.
Geroepenes wat met deernis omgee, insluit, lééf!

 

 

Sondag 30 Junie 2024

Mediatiewe Diens: geen
Oggenddiens9:30 

Kategese:

Hervat weer
Sondag 14 Julie:
09:30

 Lees gerus ook hier.

Tee/koffie na die erediens
Kom drink gerus tee/koffie na die erediens in KOSMOS.

AFKONDIGINGS
16 Junie 2024

 

Nuwe intrekkers
Ons verwelkom graag nuwe intrekkers in ons Omgeegeeente.

Lees asb meer deur hier te klik.

GEBEDSGROEP

Woensdae
9:00 – 10:00

Hervat
10 Julie

BYBELSTUDIE

        Woensdae  
Hervat weer:
17 Julie: 1
8:00

24 Julie: 10:00 & 18:00

REISGESPREK

Vrydae 5:15 (koffie) vir 5:30.
Hervat 19 Julie 2024

BOEKE VIR DIE BASAAR
Ons is weer op soek na goeie tweedehandse boeke vir die boeketafel by die basaar.  
Dit kan asb. by die kerkkantoor afgegee word gedurende kantoor-ure,
Maandae tot Vrydae (08:00 – 14:00).

BAIE DANKIE!!
130 Truitjies in ongeveer 12 maande! 
Wat ‘n merkwaardige prestasie!  
Lees gerus meer oor die Truitjies vir die Familieskuiling.

Helderberg Uitreik:  Familieskuiling.

Gevra:  Truie en wol

Die Familieskuiling is in Kerkstraat geleë en akkommodeer gesinne wat om verskeie redes sonder ‘n heenkome is.  Dit bied ‘n veilige hawe aan gesinne, waar maaltye voorsien word, asook berading, die ontwikkeling van vaardighede, hulp met indiensneming, onderwys en talle ander geleenthede.  Daar is tans 36 kinders wat wissel in ouderdom van 4 maande tot 17 jaar.  Daar is ook ‘n Dagsorgsentrum wat kleuters tussen 6 maande en 4 jaar akkommodeer. Die res van die kinders bly saam met hul ouers in die Familieskuiling en is by plaaslike skole ingeskakel.   

 

Met die koeler weer het dit weer onder ons aandag gekom dat daar ‘n groot aanvraag vir warm kinderklere en veral truie, by die familieskuiling is.  Baie dankie vir die gebreide serpe, musse en truie wat ons reeds ontvang het, maar die nood is groot vir truie vir veral die groter kinders vanaf 8 – 17 jaar.  Daar is ‘n lys met die kinders se ouderdomme by die kerkkantoor beskikbaar, indien jy vir ‘n spesifieke kind wil brei.  Dit sal wonderlik wees as ons vir elkeen van hierdie kinders hierdie winter ‘n trui kan gee.  
Ons sal ook skenkings van wol baie waardeer, sodat ons dit kan uitdeel aan diegene wat bereid is om te brei, maar nie wol het nie.

By voorbaat dankie liewe Omgeegemeente dat ons weer eens op julle kan staatmaak!

Die Dienssentrum, wat geleë is in die Helderberg Gemeente-kompleks, voorsien elke week kos aan 6000 mense!
Dit word moontlik gemaak deur die skenkings van verskeie besighede, en ook deur die vrywilligers wat die skenkings kollekteer.
Maar …

Ons Gemeente Aksies

DIENENDE HANDE: werk saam om gemeente-aksies tot uitvoer te bring.
 HELDERBERG HOSPITAAL:  geskenkpakkies met ‘n kort geestelike boodskap word aan pasiënte uitgedeel.
C A R I T A S: diens van barmhartigheid vir maatskaplike nood.
BETESDA: hand van liefde word uitgesteek na siekes en verswakte bejaardes.

Lees gerus meer oor: Betesda-Bediening 
Koördineerder:  Anne du Plessis (082 491 9810)

Dienende Hande

Die span van Dienende Hande is gereeld besig om die
uiters gesogte klein koekies te bak vir die jaarlikse
Minimark/Basaar/Seniors.

Kontak gerus vir Cecile van der Poel indien u wil saamwerk met hierdie vrolike span omgee-lidmate: 
073 173 1134.

Lees gerus hier meer.

Helderberg Uitreik

Die Helderberg Uitreik is in 2003 gestig in opdrag van die Kerkraad van die Helderberg Gemeente, en die jaar daarna geregistreer as ‘n Organisasie Sonder Winsoogmerk (NPO 032-078).
In 2007 het die Somerset-Wes Moedergemeente  aangesluit. 

Lees gerus hier meer 

Alle lidmate word  aangemoedig om betrokke te raak by een van die vele projekte wat deur Helderberg Uitreik bestuur word.

Draers van Hoop

Helderberg Uitreik:  Dienssentrum

Die Dienssentrum is voortdurend op soek na 500 ml & 1 liter joghurt houers, asook leë eierdosies (veral die 6-pak).  
Ons ontvang ook graag plastiekbottels vir die Hessie-se-stene-projek.
Alles kan by die kerkkantoor afgegee word.

Lees gerus hier meer.

Klein-Karoo Koskouse

U kan by die Kerkkantoor bestel
(voor die 15e van die maand),
of  u kan die
Koskous bestelvorm NGK SW
hier aflaai as ‘n pdf.

NOG BESKIKBAAR!    LAPELKNOPIES MET ONS OMGEE-EMBLEEM
Lees gerus meer oor ons Gholfhemde en Lapelknopies

Borg van die maand:

Handri du Plessis: 071 056 6890

Groep vir jong volwassenes – 18 – 35 jaar

Ons bevestig hiermee dat die persoonlike inligting wat die kerkkantoor van lidmate het,
veilig en verantwoordbaar hanteer en bewaar word.
Ons bevestig dat ons nie jou inligting aan enige derde party sal verskaf om dit vir hulle eie bemarkingsdoeleindes te gebruik nie.
Ons neem die veiligheid van jou inligting baie ernstig op en het redelike tegniese en operasionele maatreëls geïmplementeer,
in ooreenstemming met voorgeskrewe POPIA-voorskrifte om jou inligting te beskerm teen verlies, misbruik,
ongemagtigde toegang, openbaarmaking, verandering en vernietiging.

Belangrike dokumente wat as pdf-lêers afgelaai kan word:

Kerkkantoor

Maandag – Vrydag

8:00 – 14:00

021-852 1787
Liesle Janse van Rensburg
ngsomerset@mweb.co.za

Nuwe intrekkers

U word vriendelik versoek om onderstaande pdf vorm te druk, in te vul, en kerkkantoor toe te bring.

Bankbesonderhede

Rekeningnaam: NGK Somerset-Wes
Bank: ABSA Somerset-Wes
Tjekrekening nr. 2900 590 132
Takkode: 632 005 

Sluit gerus aan by ons Omgeegemeente se WhatsApp-groep. Kontak vir
Hannetjie, 083 742 3478, 
of Liesle, 083 272 1745.