Welkom by die webtuiste van die NG Kerk Somerset-Wes.
Ons glo dat elke mens welkom is in die Koninkryk van God
en dat God alle mense liefhet.


Daarom gee ons vir mekaar en ons gemeenskap om,
en noem ons onsself die OMGEEGEMEENTE.

Die skakel vir die opname van Frans Cronjé se private Familie-troosdiens, wat Vrydag plaasgevind het: https://youtu.be/IX1hNxzb3R4

STRAND MOEDERGEMEENTE DOLERING

Die laaste twee weke of wat is ’n berig wat in die media verskyn het, vryelik op sosiale media versprei en het baie mense kwaad, teleurgesteld en emosioneel gemaak. Ons het oproepe van oraloor gehad met die misverstand dat dit ons gemeente se kerkraad is wat hierdie onbesonnenhede kwytgeraak en verwarring veroorsaak het. Oproepe het gewissel van gelukwense tot verwardheid. Nodeloos om te sê dat die saak ons aandag vir ’n oomblik verdien.

Lees gerus die res van Ds Johan se kommentaar in die
Afkondigings 1 Augustus 2021 2.

Lees gerus ook die Ringskommissie se
Reaksie op 7 punte van beswaar van die NG Gemeente die Strand .
Die reaksie van die Ringskommissie op die kerkraad se verklaring en ook die dokument wat gebruik is met hul gesprek met die betrokke kerkraad tydens hul ontmoeting afgelope Woensdagaand. Hierdie verklaring sal dan ook waarskynlik vandag (30 Augustus) deur die algemene sekretaris van die Algemene Sinode uitgereik word as deel van die amptelike reaksie van die AS op die verklaring van Die Strandgemeente.

Nodeloos om te sê dat ons ons distansieer van Die Strand se verklaring omdat dit deurspek is van onwaarhede.

Ons verbind onsself opnuut weer tot ons belydenisskrifte as die wyse waarop ons die Woord verklaar en ons geloof in God-Drie-Enig en ons verhouding met Hom rig.

Ek vertrou dat almal wat hieroor verdere vrae het, met my in gesprek sal tree en nie hul afleidings en menings vorm op grond van die media nie.
Vrede
Johan (Ds JH van Niekerk)

Terug na vlak 3 beperkings (vanaf 26 Julie 2021).

President Cyril Ramaphosa het Sondag, 25 Julie 2021 weer die land toegespreek en aangepaste Vlak 3-inperkings aangekondig. Kortliks word byeenkomste van enige aard weer toegelaat, maar beperk tot 50 persone binnenshuis (50% van die kapasiteit van die lokaal mag nie oorskry word nie) en 100 persone in die buitelug. Dit geld vir eredienste, sowel as troues en begrafnisse, met die nodige protokol steeds in plek – verpligte dra van maskers, sanitering van hande, invul van besoekersboek en handhawing van sosiale afstand van ten minste 1.5 m.

Só raak dit ons gemeente:
Meditatiewe dienste, eredienste, kategese en bybelstudie is dus nou weer toelaatbaar en gaan voort in ons gemeente.  Wat die oggenderedienste om 09:30 betref, maak ons voorsiening vir kerkbywoning van 50 persone:  10 persone bestaande uit ons leraar, orrelis, koster, sang- en klankspanne en 40 kerkgangers.  Belangstellende kerkgangers wat die oggenddiens om 09:30 wil bywoon moet dus vooraf bespreek by Josephine (082 830 5337)

Dit is nie nodig om vir die meditatiewe diens te bespreek nie. 
Neem asb. kennis dat die kategese ook weer ‘n aanvang neem vir die nuwe kwartaal. 
Lees gerus meer oor die Aangepaste Vlak 3 beperkings. 

POPIA

Die afgelope tyd het dit landswyd gegons oor die implementering van die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting Wet no. 4 van 2013, Protection of Personal Information Act, wat op 1 Julie 2021 in werking getree het.  In die omgangstaal word verwys na die Wet as POPIA. 

POPIA bepaal die wyses waarop inligting wat oor individue gehou word, bewaar en beskerm moet word.

Lees gerus meer oor die implikasies vir ons as gemeente op die Afkondigings vir 25 Julie 2021 2.

Sondag 1 Augustus

Meditatiewe diens 8:30.

Loferediens 9:30.
Maks. 40 kerkgangers, vooraf bespreking.
Lewendig gestroom op YouTube :

https://youtu.be/zm3nZAt79Ic

Kategese

Hervat weer op 1 Augustus.

Opnames van onlangse eredienste:
Sien asb. die Eredienste argief.

BYBELSTUDIE

Aandgroep: 18h30 in Patmos.
Hervat weekliks vanaf 28 Julie.

Oggendgroep: hervat 11 Augustus.

Lees gerus meer op Bybelstudie.

REISGESPREK

Vrydae 5:15 (Koffie) vir 5:30.
Hervat weer vanaf 30 Julie.
Lees gerus hier meer.

GEBEDSGROEP

Byeenkomste word  uitgestel
tot verdere kennisgewing.

Sien egter die nuutste Gebedsonderwerpe.

Kontakpersoon:
Hannetjie Gericke, 021 – 852 1912.

Sop & poeding

Indien jy nie nut het vir die leë sophouertjies nie, sal dit baie gaaf wees as die emmertjies terugbesorg word. 
Dit kan by die kerkkantoor ingegee word, vir hergebruik volgende jaar.

2021 AANGEPASTE SKOOLKALENDER
Die nuwe datums (28 Junie en 11 Julie) vir die skoolkwartale is soos volg:

15 Februarie – 23 April

3 Mei – 2 Julie

26 Julie – 1 Oktober

11 Oktober – 15 Desember

Sien volledige kalender in die Afkondigings 

 

Helderberg Hospitaalprojek

Ons gemeente se ondersteuning aan Helderberg Hospitaal is ‘n deurlopende projek en ons deel steeds twee-weekliks ongeveer 120 vrolike pakkies met ‘n teksvers aan die hospitaalpersoneel uit … 
Lees gerus meer:

Helderberg Uitreik

Alle lidmate word  aangemoedig om betrokke te raak by een van die vele projekte wat deur Helderberg Uitreik bestuur word.
Lees gerus hier meer 
vir skakels na Youtube-videos oor die verskillende projekte en kontak inligting vir die verskillende sameroepers.

Basaarmark: 28 Augustus.

** ETES Vrydag, 13 Aug **

Sien asb die besonderhede op 
Afkondigings 1 Augustus 2021 4.

Sameroepers:
Lees asb hier vir belangrike inligting.

BERG-EN-SEEKLUB vir SENIOR BURGERS

Gekanselleer tot verdere kennisgewing.

PJP oggend

Gekanselleer tot verdere kennisgewing.

Bloeddiens

Bloeddiens: Ma. 2 Augustus, 14:00 – 19:00.

Bloeddiens: Vr. 20 Augustus, 10:00 – 15:00.

Bloeddiens: Ma. 23 Augustus, 14:00 – 19:00.

Borg van die maand

Hannetjie Ferreira

POPIA: Wet op beskerming van persoonlike inligting

Belangrike dokumente wat as pdf-lêers afgelaai kan word:

Kerkkantoor

Maandag – Vrydag

8:00 – 14:00

021-852 1787
Liesle Janse van Rensburg
ngsomerset@mweb.co.za

Onthou asseblief u masker.

Bankbesonderhede

Rekeningnaam: NGK Somerset-Wes
Bank: ABSA Somerset-Wes
Tjekrekening nr. 2900 590 132
Takkode: 632 005 

Sluit gerus aan by ons Omgeegemeente se WhatsApp-groep. Kontak vir
Hannetjie, 083 742 3478, 
of Liesle, 083 272 1745.