Helderberg Uitreik

Die Helderberg Uitreik is in 2003 gestig in opdrag van die Kerkraad van die Helderberg Gemeente, en die jaar daarna geregistreer as ‘n Organisasie Sonder Winsoogmerk (NPO 032-078). In 2007 het die Somerset-Wes Moedergemeente  aangesluit. 
Lees gerus meer op Helderberg Gemeente se bladsy vir Helderberg-uitreik.

GETUIENISSONDAG 14 Februarie 2021

Hartlik welkom by die Omgeegemeente se Getuienisfees wat met die inisiatief van Helderberg Uitreik gereël is. Hiermee verwelkom ons ook vandag vir Ds Strydom Bruwer, wat die Woordverkondiging uit Handelinge sal hanteer.
Ons nooi julle uit om die videos van die verskillende projekte te kyk en ook die inligting van die projekte wat hieronder verskyn te lees. Raak asseblief betrokke by een of meer van die projekte op praktiese maniere, gebed en befondsing. Hierdie projekte is Jesus (en ons twee gemeentes) se hande en voete om by die nood in die wêreld uit te kom, ’n verskil te maak en die koninkryk sigbaar te maak.
Ons het ook die geleentheid om deel te neem aan die geloofsofferprojek waardeur ons projekte gefinansier word. Die verbintenis van die kerkraad is, dat elke sent wat jy vir ’n projek bydra, oorbetaal sal word sonder enige aftrekking vir administrasie van die fondse. Kom ons onthou dat geloofoffers gegee word bo en behalwe ons dankoffers wat elke lidmaat se Godgegewe verantwoordelikheid is. Geloofsoffers beïnvloed daarom nie ons dankoffers nie en vertrou mens die Here om jou in staat te stel om jou beloftes na te kom.

Lees gerus meer op 
Uitreikfees 2021.  (pdf)

Sien asseblief die
Geloofoffervorm.  (pdf)

Kontakbesonderhede:
Projekte en Projekleiers  (pdf)

Klik op onderstaande skakels na Youtube-videos waarin die verskillende projekte bespreek word.
Die lengte van die video word in hakies aangedui (min:sek).

Al die Projekte:
(2h:18:05)
https://youtu.be/qGHy2zq0QAk.

Fokusgroep Berading Terapie en Medies (22:48)
https://youtu.be/0DTWQgESyck.

Fokus op die Ondersteuning Projekte
(36:20)
https://youtu.be/q4l4FOhrDrs.

Fokusgroep Tiener en Volwasse ontwikkeling
(22:57)
https://youtu.be/xvyKIUDGao4.

 Fokusgroep Vroeë Kinderjare Ontwikkeling
(37:30)
https://youtu.be/DHMgUftF5bA.

Fokusgroep: Evangelisasie
(39:46)
https://youtu.be/6dFlbX4tZ14.

Projekte en Projekleiers 2021

Berading, Terapie en Medies

Agapé Medies

Junita Kruger

junita@deckingsolutions.co.za

083 650 3291

Beradingsentrum

Doreen Hofmeyr

doreen@doreenh.com

082 8999942

Hamony

Annette Botha

harmonyhelderberg@gmail.com

021 851 5582

Phambili

Hannes Theron

hannes@nghelder.co.za

083 375 8443

MIV/VIGS

Aneleh Fourie-Le Roux

managment@cabsa.org.za

083 292 5358

Ondersteuning

Dienssentrum

Yolande Kennedy

dienssentrum@nghelder.co.za

021 851 5582

Haweloses

Arnold Prosch

info@Cara-Camp.co.za

021 852 8215

Helderberg Babas

Karin Alheit

karin.alheit@gmail.com

082 909 0204

Helderberg Hospitaal

Miemie Heerenga

marleneheeringa@gmail.com

084 2986608

Proj v Gestremdes

Anton Engelbrecht

balletace@gmail.com

 

Seniorsorg

Ina van Niekerk

pieter4708@gmail.com

082 578 9893

Merweville Skoolprojek

Lizanne van Zyl

lizannevanzyl68@gmail.com

082 899 6249

Kanga&Roo

Tania Schultz

tania@kidsxpress.org

084 717 0660

Rampverligting

Pia Nanny

pia.nanny@gmail.com

083 2894 876

Omonia- (Athene)

Pia Nänny

pia.nanny@gmail.com

083 2894 876

Vroeë Kinderjare Ontwikkeling

Hemel-op-Aarde

Anton van Geest

anton@apros.co.za

083 377 1973

Pêrel Gem Kleuterskole

Maria Kirsten

maria@jfkirsten.co.za

082 7033 742

Mosambiek Geletterdh

Bertus van Schalkwyk

vanschalkwykbertus@gmail.com

082 7795244

Uyavula

Adele Botha

delimypeli@gmail.com

0725422563

Phuket Kinderprojek

Elsa Rinquest

elsa.rinquest@gmail.com

0823084643

Walemera

Roelof Louw

roelof.louw@gmail.com

082 467 4328

Tiener en Volwasse Ontwikkeling

Helderberg Ontwikkelingsentrum

Irna Truter

info@helderbergdevelopmentcentre.co.za

irnatruter@gmail.com

inge@helderbergdevelopmentcentre.co.za

021 8525720

082 7485448

Musica Dei

Yolanda Botha

yolabotha@gmail.com

082 312 6348

Cence

Jansie Moolman

jmoolman@moonstoneinfo.com

082 466 6997

4-lines

Ilse Anthonissen

ilse@intekom.co.za

082 368 4133

Pêrel Gem Ontwikkeling

Maria Kirsten

maria@jfkirsten.co.za

082 7033 742

ElizaYo

Herman Lindhout

herman@elizayo.nl

060 527 7701

Sir Lowry’s Pass

Hennie Groenewald

hennie@biosafety.org.za

083 288 1271

Relationships Through Sport

Chris Eagar

chris@finvision.co.za

082 873 7363

Evangelisasie projekte

Bybelverspreiding

Marisa Viljoen

marisa@nghelder.co.za

021 8515582

Kinderevangelisasie

Sus van Niekerk

susvann@gmail.com

021 851 6866

KidsXpress

Berthold Alheit

alheitb@outlook.com

0828066121

Kairos Gevangenisbediening

Deon van Zyl

deon.vanzyl@emc.com

082 903 9781

Nepal

Paul Brits

Paul.brits@mweb.co.za

082 609 5043

Sri Lanka

Paul Kilian

pckilian@gmail.com

083 626 4965

Internas Studente

Hans Krijt

hans@tlabs.ac.za

082 333 8008

Mosambiek Evangelisasie

Gerhard Kruger

gerhard@deckingsolutions.co.za

083 651 1902

Colours of India

Mariana Crook

crook.mariana@gmail.com

 

Makwe Missie

Nick Olivier

nick@nickolivier.org

0834421351