Helderberg Uitreik

Die Helderberg Uitreik is in 2003 gestig in opdrag van die Kerkraad van die Helderberg Gemeente, en die jaar daarna geregistreer as ‘n Organisasie Sonder Winsoogmerk (NPO 032-078). In 2007 het die Somerset-Wes Moedergemeente  aangesluit. 
Lees gerus meer op Helderberg Gemeente se bladsy vir Helderberg-uitreik.

Klik asseblief op onderstaande skakels vir meer inligting en vorige artikels op hierdie blad.

Helderberg Uitreikbestuur / Uitreikbedieningspan sê dankie

(28/11/2021)
Ons het gesien hoe God laagtepunte in hoogtepunte verander. Hoe beperkinge nuwe deure oopmaak.  Soveel seën op die werk wat gedoen is te midde van vele uitdagings wat oorkom moes word.  Ons sien God se voorsiening vir die projekte.  Die impak van die projekte in die gemeenskappe waar bedien word.

Ons sien God se hand in alles.

Die Uitreikbestuur bring ‘n getuienis van eenheid, vertroue, ondersteuning en ‘n gevoel van “behoort aan” aan die projekte.  Ons dank is dus eerste aan ons Vader, dan ook aan Helderberg Gemeente en Somerset-Wes Gemeente wat vir Helderberg Uitreik ‘n tuiste bied.  Die Uitreikbestuur bedank elke projekleier, projekspanlid, uitreikpersoneel, vrywilligers, geloofofferbydraers, donateurs, vennote en gebedsvriende.  Sonder julle kan ons dit nie doen nie.

Die Uitreikbestuur staan in verwondering oor hoe God die afgelope jaar die werk van Helderberg Uitreik geseën het en vir ons geleenthede gegee het om Sy lig én hoop te dra na ‘n wêreld in nood.

As jy deel wil wees van die Uitreikbeweging, kontak asb vir Louise Theron by louise@nghelder.co.za of 021 8515582.

Hannes Theron, afgetrede leraar van Helderberg Gemeente, en Pia Nänny, projekleier van Helderberg Uitreik se Rampverligtingprojek, is veilig tuis nadat hulle die Boesmanland-Red-’n-plaas-Camino voltooi het. Hulle het oor 15 dae ongeveer 300 km van Calvinia na Garies gestap om fondse in te samel vir die NG Kerk in Noord-Kaapland se rampdroogteprojek. Lees wat vertel Hannes van sy ervaring:  (–>)

Lees gerus meer oor die Droogtehulp-projek in Afkondigings 23 Mei 2021.

Bydraes vir droogtehulp kan nog steeds gedoen word, deur ‘n skenking aan Diaconia te doen by:

Diaconia
Nedbank Rek nr 1135900337
Takkode 198765

Verwysing: Naam van individu/gemeente + RED ’n PLAAS

314 km stap in die Knersvlakte en Boesmanland – van Calvina tot in Garies – geen regdenkende mens pak mos so-iets aan nie. Tog, as ek kan, doen ek dit weer. Die reuk van die aarde, die suiwer skoon lug, die helder sterre; ja, die droogte wat in jou gesigveld kom staan, die vernietigende effek daarvan op die plantegroei, gemeenskappe en omgewing – dit sal my altyd bybly. Die reuk van stof kom sit in jou neusgate en die droogte kom sit in jou hart en dit breek jou hart wanneer ‘n boer met ‘n diep hartseer in sy oë sê: “Al kom die reën weer, die veld sal nie in my leeftyd herstel nie . . . die vernietigende effek daarvan is net so omvangryk”.

Tog word jy ook geraak deur die hoop – die hoop as geskenk van God aan mense. Ek is geraak deur mense wat bly vorentoe kyk en ‘n boer wat sê: “Dalk moet ons minder bid vir reën en eerder begin bid vir wysheid om anders te begin boer in ‘n omgewing wat verander as gevolg van aardverwarming. Ons moet die nuwe werklikheid in die oë kyk”.

Die droogte is natuurlik ook ‘n produk van ons vernietigende leefstyl. Ek, jy, ons het die ekologie al grootliks vernietig met ons oorbenutting en wanbestuur van die aarde wat deur God aan ons geskenk is. Dalk moet ons meer luister na God en die noodkreet van die aarde hoor wat sug onder ons selfsugtigheid. Ons moet ook anders begin leef! Here Jesus wees ons genadig! Wees ons genadig. Gee asseblief vir ons die wysheid en die wil om anders te begin leef. Bewaar ons van doofheid om die noodkrete van die aarde te hoor.

Ek is ook diep geraak deur die mense en hul stories. So met die stof van die droogte in hul oë, hoor jy ook die lag en sien jy ook die vreugde en blydskap in hul oë; die liefde en gasvryheid om te wil dien; en die wil om met volheid te wil lewe. Sal ons ooit Donderdag, 20 Mei 2021, kan vergeet! Die wind is stormsterk, dit begin reën – sulke yskoue druppels wat jou laat lag en huil tegelyk, maar jou ook bekommerd maak oor die nag wat voorlê. Dan stuur die Here ‘n boer wat kom sê: “Luister julle kan nie vannag buite slaap nie; ek stel my woonhuis vir julle beskikbaar”. Dit word toe meer as net ‘n woonhuis – ons word ook bedien met heerlike vars gebakte brood. Die gasvryheid van mense in daardie omgewing was oorweldigend. Waar daar liefde en deernis is, daar is die Heer.

Natuurlik is daar ook die mense met wie jy saam die camino aanpak as geskenk van die Here. Wanneer jy so saamstap ontdek jy mense met stories wat jou diep aanraak; nee, jy ontdek weer ‘n God wat mense in hul seer heelmaak, perspektief gee, versoening bring en hoop gee. Ek is diep aangeraak deur God en mense, ook gevul met groot dankbaarheid in my hart oor die pad wat God met my loop en die mense wat God oor my pad gestuur het.

Die camino laat jou ook opnuut ontdek: Ons dra eenvoudig te veel goed en bagasie met ons saam. Ons kan eintlik met so min klaarkom – ‘n lewe van eenvoud is eintlik so bevrydend.

Sal ek dit weer loop? Verseker!

Hannes Theron (hannes.helder@gmail.com)

Hartlik welkom by die Omgeegemeente se Getuienisfees wat met die inisiatief van Helderberg Uitreik gereël is. Hiermee verwelkom ons ook vandag vir Ds Strydom Bruwer, wat die Woordverkondiging uit Handelinge sal hanteer.
Ons nooi julle uit om die videos van die verskillende projekte te kyk en ook die inligting van die projekte wat hieronder verskyn te lees. Raak asseblief betrokke by een of meer van die projekte op praktiese maniere, gebed en befondsing. Hierdie projekte is Jesus (en ons twee gemeentes) se hande en voete om by die nood in die wêreld uit te kom, ’n verskil te maak en die koninkryk sigbaar te maak.
Ons het ook die geleentheid om deel te neem aan die geloofsofferprojek waardeur ons projekte gefinansier word. Die verbintenis van die kerkraad is, dat elke sent wat jy vir ’n projek bydra, oorbetaal sal word sonder enige aftrekking vir administrasie van die fondse. Kom ons onthou dat geloofoffers gegee word bo en behalwe ons dankoffers wat elke lidmaat se Godgegewe verantwoordelikheid is. Geloofsoffers beïnvloed daarom nie ons dankoffers nie en vertrou mens die Here om jou in staat te stel om jou beloftes na te kom.

Lees gerus meer op 
Uitreikfees 2021.  (pdf)

Sien asseblief die
Geloofoffervorm.  (pdf)

Kontakbesonderhede:
Projekte en Projekleiers  (pdf)

Klik op onderstaande skakels na Youtube-videos waarin die verskillende projekte bespreek word.
Die lengte van die video word in hakies aangedui (min:sek).

Al die Projekte:
(2h:18:05)
https://youtu.be/qGHy2zq0QAk.

Fokusgroep Berading Terapie en Medies (22:48)
https://youtu.be/0DTWQgESyck.

Fokus op die Ondersteuning Projekte
(36:20)
https://youtu.be/q4l4FOhrDrs.

Fokusgroep Tiener en Volwasse ontwikkeling
(22:57)
https://youtu.be/xvyKIUDGao4.

 Fokusgroep Vroeë Kinderjare Ontwikkeling
(37:30)
https://youtu.be/DHMgUftF5bA.

Fokusgroep: Evangelisasie
(39:46)
https://youtu.be/6dFlbX4tZ14.

Berading, Terapie en Medies

Agapé Medies

Junita Kruger

junita@deckingsolutions.co.za 

083 650 3291

Beradingsentrum

Louise Jacobs

louisajcbs@gmail.com 

082 374 4033

Hamony

Annette Botha

harmonyhelderberg@gmail.com 

021 851 5582

Phambili

Hannes Theron

hannes@nghelder.co.za

083 375 8443

MIV/VIGS

Aneleh Fourie-Le Roux

managment@cabsa.org.za 

083 292 5358

Ondersteuning

Dienssentrum

Yolande Kennedy

dienssentrum@nghelder.co.za 

021 851 5582

Haweloses

Arnold Prosch

info@Cara-Camp.co.za 

021 852 8215

Helderberg Babas

Karin Alheit

karin.alheit@gmail.com 

082 909 0204

Helderberg Hospitaal

Alisia Smit

alisiasmit@gmail.com 

084 855 8009

Proj v Gestremdes

Anton Engelbrecht

balletace@gmail.com 

 

Seniorsorg

Ina van Niekerk

pieter4708@gmail.com 

082 578 9893

Merweville Skoolprojek

Lizanne van Zyl

lizannevanzyl68@gmail.com 

082 899 6249

Kanga&Roo

Tania Schultz

tania@kidsxpress.org 

084 717 0660

Rampverligting

Pia Nanny

pia.nanny@gmail.com 

083 289 4876

Omonia- (Athene)

Pia Nänny

pia.nanny@gmail.com 

083 289 4876

Vroeë Kinderjare Ontwikkeling

Hemel-op-Aarde

Anton van Geest

anton@apros.co.za 

083 377 1973

Pêrel Gem Kleuterskole

Maria Kirsten

maria@jfkirsten.co.za 

082 703 3742

Mosambiek Geletterdh

Madelyn Beyer

madelyn2beyer@gmail.com 

082 222 3599

Uyavula

Adele Botha

delimypeli@gmail.com 

072 542 2563

Phuket Kinderprojek

Elsa Rinquest

elsa.rinquest@gmail.com 

082 308 4643

Walemera

Roelof Louw

roelof.louw@gmail.com 

082 467 4328

Tiener en Volwasse Ontwikkeling

HB Ontwikkelingsentrum

Irna Truter

 

Inge January

info@helderbergdevelopmentcentre.co.za

irnatruter@gmail.com 

inge@helderbergdevelopmentcentre.co.za 

021 852 5720

082 748 5448

064 003 9403

Musica Dei

Yolanda Botha

yolabotha@gmail.com 

082 312 6348

Cence

Jansie Moolman

jmoolman@moonstoneinfo.com 

082 466 6997

4-lines

Ilse Anthonissen

ilse55afd@gmail.com 

082 368 4133

Pêrel Gem Ontw

Maria Kirsten

maria@jfkirsten.co.za 

082 703 3742

ElizaYo

Herman Lindhout

herman@elizayo.nl 

060 527 7701

Sir Lowry’s Pass

Hennie Groenewald

hennie@biosafety.org.za 

083 288 1271

Relationships Through Sport

Chris Eagar

chris@finvision.co.za 

082 873 7363

Evangelisasie projekte

Bybelverspreiding

Grazie Beets

ontvangs@nghelder.co.za  

021 851 5582

Truth2 Kids

Sus van Niekerk

susvann@gmail.com 

021 851 6866

KidsXpress

Berthold Alheit

alheitb@outlook.com 

082 806 6121

Kairos Gevangenisbediening

Deon van Zyl

deon.vanzyl@emc.com 

082 903 9781

Nepal

Paul Brits

Paul.brits@mweb.co.za 

082 609 5043

Sri Lanka

Paul Kilian

pckilian@gmail.com 

083 626 4965

Internas Studente

Hans Krijt

hans@tlabs.ac.za 

082 333 8008

Mosambiek Evangelisasie

Gerhard Kruger

gerhard@deckingsolutions.co.za 

083 651 1902

Colours of India

Mariana Crook

crook.mariana@gmail.com 

+44 7496 251 425

Makwe Missie

Nick Olivier

nick@nickolivier.org 

083 442 1351