Helderberg Uitreik

Die Helderberg Uitreik is in 2003 gestig in opdrag van die Kerkraad van die Helderberg Gemeente, en die jaar daarna geregistreer as ‘n Organisasie Sonder Winsoogmerk (NPO 032-078). In 2007 het die Somerset-Wes Moedergemeente  aangesluit.  Lees gerus meer op Helderberg Gemeente se bladsy vir Helderberg-uitreik.

Ons groet vir Louise

Louise Theron het aan die einde van Februarie 2023 afgetree as Uitreikbestuurder. Sy was 16 jaar werksaam by Helderberg Gemeente as Helderberg Uitreik se bestuurder met projekte reg oor die wêreld. Haar hart is vir elkeen van hierdie projekte en die mense wat hulle bedien.
… Lees gerus meer.

… en Verwelkom vir Melanie

Dit is met groot vreugde dat ons kan aankondig dat Melanie Smit aangewys is as nuwe Uitreikbestuurder van Helderberg Gemeente. Melanie het op 1 Maart 2023 diens aanvaar.
… Lees gerus meer.

(Uit Helderberg Gemeente se Nuusbrief)

Klik asseblief op onderstaande skakels vir meer inligting en vorige artikels op hierdie blad.

Hartlik welkom by die Omgeegemeente se Getuienisfees wat met die inisiatief van Helderberg Uitreik gereël is. Hiermee verwelkom ons ook vandag vir Ds Strydom Bruwer, wat die Woordverkondiging uit Handelinge sal hanteer.
Ons nooi julle uit om die videos van die verskillende projekte te kyk en ook die inligting van die projekte wat hieronder verskyn te lees. Raak asseblief betrokke by een of meer van die projekte op praktiese maniere, gebed en befondsing. Hierdie projekte is Jesus (en ons twee gemeentes) se hande en voete om by die nood in die wêreld uit te kom, ’n verskil te maak en die koninkryk sigbaar te maak.
Ons het ook die geleentheid om deel te neem aan die geloofsofferprojek waardeur ons projekte gefinansier word. Die verbintenis van die kerkraad is, dat elke sent wat jy vir ’n projek bydra, oorbetaal sal word sonder enige aftrekking vir administrasie van die fondse. Kom ons onthou dat geloofoffers gegee word bo en behalwe ons dankoffers wat elke lidmaat se Godgegewe verantwoordelikheid is. Geloofsoffers beïnvloed daarom nie ons dankoffers nie en vertrou mens die Here om jou in staat te stel om jou beloftes na te kom.

Lees gerus meer op 
Uitreikfees 2021.  (pdf)

Sien asseblief die
Geloofoffervorm.  (pdf)

Kontakbesonderhede:
Projekte en Projekleiers  (pdf)

Klik op onderstaande skakels na Youtube-videos waarin die verskillende projekte bespreek word.
Die lengte van die video word in hakies aangedui (min:sek).

Al die Projekte:
(2h:18:05)
https://youtu.be/qGHy2zq0QAk.

Fokusgroep Berading Terapie en Medies (22:48)
https://youtu.be/0DTWQgESyck.

Fokus op die Ondersteuning Projekte
(36:20)
https://youtu.be/q4l4FOhrDrs.

Fokusgroep Tiener en Volwasse ontwikkeling
(22:57)
https://youtu.be/xvyKIUDGao4.

 Fokusgroep Vroeë Kinderjare Ontwikkeling
(37:30)
https://youtu.be/DHMgUftF5bA.

Fokusgroep: Evangelisasie
(39:46)
https://youtu.be/6dFlbX4tZ14.