Kersmark 2021 - 26 November tot 4 Desember

Sien asseblief onder aan hierdie bladsy.

BASAARMARK 28 Augustus 2021

Goeiedag almal:

Ons geskeduleerde datum vir hierdie jaar se basaar is om die draai op Saterdag, 28 Augustus
Verlede jaar was julle die hoofrede dat dit ‘n reuse sukses was en ons is julle baie dank verskuldig.
Alhoewel verlede jaar se basaar wat oor 3 naweke plaasgevind het ‘n groot sukses was, is daar besluit dat die basaar hierdie jaar die vorm van ‘n mark sal aanneem en as die Basaarmark bekend sal staan (baie soos die Mini-mark wat vroeër vanjaar plaasgevind het). 
Julle is elkeen gekontak en julle het bevestig om vanjaar as sameroeper(s) vir die onderskeie produkte in te staan.  Baie dankie vir elkeen van julle se bereidwilligheid.  Sien sameroeper lys aangeheg.
Om die bal aan die rol te kry, moet ons begin om prysetikette vir die produkte gereed te kry. 
Sien asb. die selfverduidelikende sameroeper inligtingsbrief hieroor aangeheg, asook die produktelys wat jy moet voltooi met die produk produkprys en hoeveelheid etikette wat ons vir jou gereed moet kry.
Stuur asb. die aangehegte voltooide lys na my voor of op Woensdag, 18 Augustus na ngsomerset@mweb.co.za.

Kersmark 2021 - 26 November tot 4 Desember

Keuring vind hierdie jaar plaas deur fotos!
Uitstallers moet asseblief ‘n volledige stel fotos
saam met hulle aansoeke instuur.

Kry asseblief die aansoekvorm, produktelys
en inligtingstuk hier langsaan, as pdf’s.

Aansoeke sluit 31 Mei 2021.

My besonderhede is:
Tanja Mynhardt – 084 614 9057
Epos:  sweskersmark@gmail.com

Inligtingsbrief 2021

Beste uitstaller
Baie dankie vir die belangstelling om hierdie jaar aan ons Kersmark deel te neem.
Ons hooffokus is kersgeskenke van ‘n goeie kwaliteit en bekostigbare pryse.  Duur items verkoop moeilik.  Geen kommersiële produkte sal aanvaar word nie.  Vernuwing van produkte sal verwelkom word.

PLEK

NG Moedergemeente, Andries Pretoriusstraat 77

DATUM

26 November – 4 Desember 2021

TYE

Weeksdae:  09:30 – 19:00 en Saterdae:  09:30 – 15:00

TAFELSPASIE

1.8 m x 0.75 cm (Vol tafel en halwe tafels beskikbaar)

KOSTE

R500 vir vol tafel, R250 vir halwe tafel

KOMMISSIE

17,5%

KEURING
As gevolg van Covid-19 het ons besluit om hierdie jaar, soos verlede jaar, slegs vanaf foto’s te keur. 
Stuur asseblief ‘n volledige stel foto’s van jou produkte, asook ‘n foto van jou stalletjie, vir my.

Aansoekvorm en produktelys
Stuur asseblief die volledige produktelys, asook die getekende aansoekvorm, vir my terug voor 31 Mei 2021.  Onthou die volledige stel foto’s asseblief.
Ons sal jou teen die einde van Junie laat weet of jy goedgekeur is vir ons mark.

Registrasiegeld
Registrasie- en diensbeurtgeld is betaalbaar voor of op 30 September 2021.  Deposito’s is nie terugbetaalbaar nie.  LET WEL:  Deposito’s sal slegs terugbetaal word indien die mark gekanselleer word.

Ons bankbesonderhede

NG Kerk Somerset Wes Kersmark
Absa: Tjekrekeningnommer:  928 641 2834
Takkode:  632 005
Verwysing:  Jou naam en van

Eetgoed en proeseltjie
Alle eetgoed moet asseblief ‘n vervaldatum, volledige beskrywing van bestanddele en berging inligting van die produk bevat.  ‘n Proeseltjie op die tafel is welkom.  Sorg asseblief dat dit netjies en skoon gehou word.  Weens Covid-19 mag ons dalk later besluit om nie proesels op die tafel toe te laat nie.

Voorraad
Voorraad kan elke oggend tussen 08:30 – 09:15 aangevul word. 
Die tafels sal gedurende die mark opgevul word, so los asseblief genoeg voorraad onder die tafel of reël met my om u produkte in ons stoorkamer te stoor.

Barcodes/Prysetikette
Voltooi asseblief die aangehegte produktelys duidelik (verkieslik ingetik).  Ons sal die etikette druk en jou laat weet wanneer dit reg is vir optel.  Jy kan met ‘n koerier reël om u etikette te kom haal.
Moet asseblief nie onnodige etikette aanvra nie.  Jy kan gedurende die mark nog aanvra.  Uitstallers wat van hul eie etikette gebruik maak, moet asseblief vir my ‘n lys stuur of die barcode self stuur.  Maak asseblief baie seker dat die barcode nommer korrek is.
Onder geen omstandighede sal pryse gedurende die mark verander word nie.

Uitpak en opruim
Uitpak geskied op Donderdag 25 November 2021 vanaf 08:00 – 18:00.  Jy is self verantwoordelik vir die uitpak van die produkte.  Die tafels word van hessian voorsien, maar jy is welkom om jou eie tafeldoeke te gebruik.

LET WEL:  Indien die tafel sou leeg raak of jy versuim om die nodige aanvullings te doen, sal ‘n boete van R100 per dag gehef word.

Die mark eindig Saterdag 4 Desember  2021 om 15:30.   Jy mag slegs begin opruim sodra die laaste kliënt uit die saal is.  Onder geen omstandighede mag jy voor die tyd oppak nie.   Jy kan tot 18:00 toe kom opruim.  ‘n Reëling kan met my getref word as jy dit nie die Saterdag kan maak nie.

Sekuriteit en toesig
Daar sal sekuriteit wees vanaf Donderdag 25 November om 17:00 tot Saterdag 4 Desember 2021.

Hierdie jaar vra ons dat jy asseblief ‘n plakker of kaartjie met jou naam, Tafelnommer en Uistallerskode elke keer moet wys as jy kom uitpak of opruim of gedurende die mark kom voorraad hervul.  Ons sal elke uitstaller van 2 plakkers voorsien.

Jy is verantwoordelik vir een toesigbeurt van 2 ure lank.  As jy nie ‘n toesigbeurt gaan doen nie, kan jy ‘n addisionele fooi van R100 saam met jou tafelgelde inbetaal.  As jy nie opdaag vir ‘n diensbeurt nie, sal R150 van jou uitbetaling afgetrek word.

Betaling
Betaling geskied so gou as moontlik na afloop van die mark.  Maak asseblief seker dat ons jou korrekte bankbesonderhede het.

Baie dankie vir jou samewerking en ons hoop ons gaan ‘n goeie Kerskmark 2021 hê.
Vriendelike groete
Tanja Mynhardt – 084 614 9057