Ons Jeug

Ons Jeugaksies is aan die gang!

  • Daar word elke Sondag tydens die skoolkwartale Kategese vir die Junior Fase (voorskools tot gr. 7) in die saal aangebied, gelyktydig met die erediens in die kerk.
  • Na die erediens word Kategese vir die senior fase aangebied, insluitend ‘n belydenisklas.
  • Gesinsdienste word een keer per kwartaal in die saal aangebied, gelyktydig met die erediens in die kerk.

Sien die program hieronder vir meer besonderhede.

Alle kategese klasse (junior fase, senior fase en belydenisklas) hervat weer vanaf Sondag 1 Augustus.

Gesinsdiens: 15 AUGUSTUS 2021
Die gesinsdiens wat nie op 4 Julie kon plaasvind agv die vlak van inperking op daardie tydstip, sal nou op 15 Augustus in die kerksaal aangebied word. Nagmaal sal ook tydens hierdie gesinsdiens bedien word.

Kategese Programme

Ons vestig graag ons ouers met skoolgaande kinders se aandag op die aangepaste kategese-program vir die res van die jaar na aanleiding van die gewysigde skoolkwartale.  Pas asseblief jul kerkkalenders dienooreenkomstig aan.

Gewysigde kwartale vir die res van 2021
2de kwartaal:                       03 Mei – 09 Julie
3de kwartaal:                       26 Julie – 01 Oktober
4de kwartaal:                       11 Oktober – 15 Desember

Gesinsdienste (ouers en al hulle kinders tydens erediens in kerksaal)

TEMA:  ‘n Vakansie op die plaas (Jesus sê:  EK is……)
4 Julie                    en nie meer 18 Julie
12 September      en nie meer 10 Oktober  
7 November         slegs gesinsdiens, NIE afsluiting nie
(Finale kategese byeenkoms = 21 Nov)

Uitstappie: 30 Oktober.

Afsluitingsgeleentheid: 21 November.

KATEGESE vir JUNIOR FASE (Voorskools tot graad 7)
– let asb. op die datums.

Datum

Tema en uitkoms

Aanbieder

11 April

Skepper van die Heelal (Skepping)

Hennie Marx

9 Mei

Amazing atome (Skepping)

Merizle Mitrovich

16 Mei

Donkie- en ander diererekords (Diere en seën)

Suzelle Brits

23 Mei

Rekords rondom ons (Algemene uitkoms)

Merizle

30 Mei

Survivor Midian (Oorlog en Vrede)

Suzelle

6 Junie

Torings en tale (Strukture)

Hennie

13 Junie

‘n Fees vir die oog (Feeste)

Merizle

20 Junie

Liggaamsrekords

Opgeskort

27 Junie

Wêreldrekord in die wieg (Geboortes)

Opgeskort

4 Julie

Gesinsdiens

Werner Schultz

1 Augustus

Hand(ige) medisyne vir melaatsheid (Genesings)

Merizle

15 Augustus

Rekords wat jou oë laat rek (Genesings)

Suzelle

22 Augustus

Hou arms en bene, hou! (Uithouvermoë)

Hennie

29 Augustus

Moontlik of Onmoontlik? (Opstanding uit die dood)

Merizle

5 September

Geestelike rekords (Algemene uitkoms)

Suzelle

12 September

Gesinsdiens

Werner

19 September

Geroep vir rekords

Hennie

17 Oktober

God se GPS

Merizle

24 Oktober

Great escapes – in en uit die moeilikheid

Suzelle

31 Oktober

Gemaak om te hou!

Hennie

7 November

Gesinsdiens

Werner

14 November

God se vers-versameling

Werner

21 November

Afsluitingsgeleentheid

 

Gesinsdiens 4 Julie 
(saamgestel uit vooraf opgeneemde materiaal)
https://youtu.be/-7mRRWS5NCs.

Ons gaan Plaas toe - 18 April

Vir die Jeug: Jesus sê "Ek Is" -

Eerste Lydenstyd-Boodskap vir ons kinders:
Jesus sê: Ek is…. htg2QT9C_tI