Ons Jeug

Ons Jeugaksies is aan die gang!

Kategese (Junior en senior fases)

 • Daar word elke Sondag tydens die skoolkwartale Kategese vir die Junior Fase (voorskools tot gr. 6) in die saal aangebied, gelyktydig met die erediens in die kerk.
 • Na die erediens word Kategese vir die senior fase aangebied, insluitend ‘n belydenisklas.
 • Gesinsdienste word twee keer per kwartaal in die saal aangebied, gelyktydig met die erediens in die kerk.

Kéramos (vir jong volwassenes)

Daar is in Augustus 2022 begin met sosiale byeenkomste vir jongmense, met die doel om geestelik te groei/saam te kuier/pret te hê.
Vir navrae kontak die koördineerder na 17:00:
Handri – 071 056 6890.

Kategese (Junior en senior fases) 2024

Junior kategese:

 • Voorskool: “Die Dapper Stappers”
  tydens die erediens in die ou moederskamer in die kerk.

Pragtig opgeknap vir die Dapper Stappers.  –>

 • Graad 1–6: tydens die erediens in Patmos in die kerksaal.
  “Ken jy vir Jesus?”
  Kategeet:  Ds Werner Schultz (084 645 1173)

Senior kategese:

 •  Graad 7-9: na die erediens in die konferensiekamer in die kerksaal.
  Kategeet:  Gideon Muller (083 236 9869)
 • Graad 10-12: Belydenisklas
  na die erediens in Ds Johan se kantoor in die kerksaal.
  Kategeet:  Ds Johan van Niekerk (082 442 9622)