OMGEE bediening

Die Uitreik-aksies van die Moedergemeente staan op drie bene:

Omgee bediening

Deurlopende projekte in ons OMGEE bediening, wat bestuur word uit ons eie kerkkantoor, en hieronder verder bespreek word.

Nie-deurlopend

Nie-deurlopende projekte, dikwels saam met ander gemeentes.
Lees gerus meer oor
Loeriesfontein (2021)
Teddies vir Turkye (2023)
Huis Marie Louw (2023)
Durbanville Kinderhuis (2023)
Skoolboeke vir Tereo (2023)

Helderberg Uitreik

Helderberg Uitreik, met ‘n groot aantal projekte wat gesamentlik vanuit Helderberg- en Moeder-gemeentes gedryf word.

Projekte in ons gemeente wat deurlopend aan die gang is:

Betesda Omgeebediening

Vrywilligers wat siekes besoek in die hospitaal of tuis, óf wat bejaardes besoek en/of help met vervoer wanneer nodig.

Mediese tuisversorging hulpmiddele is op ‘n uitleenbasis vanuit die kerkkantoor vir lidmate beskikbaar.

Koördineerder :
 Anne du Plessis (082 491 9810) 
Lees gerus hier meer.

Caritas: Ons gemeente se diens van Barmhartigheid

Reik uit na gemeentelede in nood met maandelikse kruideniersware, klere, bystand en ondersteuning waar nodig.

Koördineerder: 
Francine van Zyl (084 764 3452) 

Lees gerus hier meer.

Helderberg Hospitaalprojek

Hierdie is ‘n Helderberg Uitreik-projek wat geheel en al vanuit Moedergemeente gedryf word.
Vrywilligers besoek Helderberg Hospitaal se ongevalle-afdeling, kindersale en kraamsaal elke tweede Saterdag om koekies en koeldrank uit te deel.  Pasiënte en personeel word met die Woord van die Here, gebed en liefde bedien en bemoedig.

Koördineerder: Lynette Jacobs, 082 040 4967.
 Lees gerus hier meer.