UITREIK-AKSIES

Die Uitreik-aksies van die Moedergemeente staan op twee bene, naamlik
ons OMGEE bediening, wat bestuur word uit ons eie kerkkantoor, en
die Helderberg Uitreik, met ‘n groot aantal gesamentlike projekte van Helderberg- en Moeder-gemeentes.

OMGEE bediening

Projekte in ons gemeente wat deurlopend aan die gang is:

Betesda Omgeebediening

Vrywilligers wat siekes besoek in die hospitaal of tuis, óf wat bejaardes besoek en/of help met vervoer wanneer nodig.

Mediese tuisversorging hulpmiddele is op ‘n uitleenbasis vanuit die kerkkantoor vir lidmate beskikbaar.

Koördineerder:  :  Ina Montini 021 851 1841 

CARITAS

Ons gemeente se diens van Barmhartigheid

Reik uit na gemeentelede in nood met maandelikse kruideniersware, klere, bystand en ondersteuning waar nodig.
Koördineerder:  Hester Loots (021 – 852 3868).  

Lees gerus hier meer.

Gawebediening: Blombeurte vir Eredienste

Blommerangskikkings word vir sekere geleenthede in die kerk geplaas om die liturgiese ruimte te verfraai. ’n Groep vrywillige lidmate,onder leiding van Josephine, verrig hierdie diens.

Koördineerder: Josephine de Leeuw den Bouter  021 851 6512

Helderberg Uitreik

Die Helderberg Uitreik is in 2003 gestig in opdrag van die Kerkraad van die Helderberg Gemeente, en die jaar daarna geregistreer as ‘n Organisasie Sonder Winsoogmerk (NPO 032-078). In 2007 het die Somerset-Wes Moedergemeente  aangesluit. 
Onderstaande is twee van die projekte waarby gemeentelede uit die Moedergemeente aktief betrokke is.  Lees gerus hier meer oor die talle ander projekte, of ook op Helderberg Gemeente se blad vir die Helderberg-uitreik.

Helderberg Hospitaalprojek

Vrywilligers besoek Helderberg Hospitaal se ongevalle-afdeling, kindersale en kraamsaal elke tweede Saterdag om koekies en koeldrank uit te deel.  Pasiënte en personeel word met die Woord van die Here, gebed en liefde bedien en bemoedig.
Koördineerder: Lynette Jacobs, 082 040 4967.
 Lees gerus hier meer.

Dienssentrum

Die Dienssentrum is reeds vir baie jare een van die mees aktiewe aksies van Helderberg Uitreik, met doelwit die verskaffing van voedsel, kleding, beddegoed en ook kombuisware aan mense in nood. 
Koördineerder: Yolande Kennedy, dienssentrum@nghelder.co.za
of 021-851 5582.

Lees gerus hier meer.

Sir Lowry’s Pas:
‘n Motor vir Fiela Opperman