Helderberg Uitreik se Dienssentrum

Die Dienssentrum is weeksdae oop tussen 9:00 en 12:00, behalwe Donderdae wanneer dit gesluit is.
Spanne vrywilligers kom help met die opmaak van kospakkies, sortering van klere en vele ander take.
Die manne van die Dienssentrumwiele span ry sewe dae per week om brood, groente, pizzas en ander skenkings by donateurs op te laai. 

Dienssentrum Bestuurder:
Yolandè Kennedy.

Kontakbesonderhede:

021-851 5582

dienssentrum@nghelder.co.za

Kom besoek ons gerus by die Dienssentrum,
deel van die NG Helderberg se kompleks,
by Firmountweg 82, Somerset-Wes.

Die Dienssentrum tydens die Grendeltyd (Desember 2020)

Die binnehof by die Dienssentrum, met voorraad wat deur die verskillende projekte afgehaal word.

Ons voorsien nou aan 15 verskillende projekte in die gemeenskap. (Dit sluit Hederberggemeente se gesinne uit).

Ons het meer as een sopkombuis in die volgende gemeenskappe: SLP, Macassar, Lourensia Park, Lwandle en Eersterivier.

Met die sopkombuise voorsien ons elke week oor die 6000 mense van iets om te eet.

Ons kry weeklikse skenkings van vars verwerkte groente (dankie aan Cobus van Reenen van Deli-Veg) en maandeliks ‘n skenking van maalvleis (dankie aan Deon van den Vyver van Anysbergvleis). Diè skenkings is spesifiek bedoel vir die sopkombuise in die gemeenskap.

Aangesien die voedingskemas van die staat tot ‘n end kom sodra skole sluit, het ons ook nou begin met ‘n pap-projek. totdat die skole weer oopmaak op 27 Januarie 2021. Indien u sou voel om ‘n bydrae te maak: enige pap, suiker en langlewemelk sal baie welkom wees.

Y.K. 18/12/2020.

Voorraad vir twee weke se pap-projek.

Ons kinderprojek in Macassar.

Skenking deur Stad Kaapstad (Des. 2020)

Danksy die bemiddeling van Raadslid Gregory Peck het Stad Kaapstad ‘n groot skenking aan die Dienssentrum gemaak.

Twee reuse kastrolle is aan Lourensia Park se sopkombuis en aan ons kinderprojek in Macassar geskenk.

Die dröe-produk skenkings is in kleiner pakke verpak sodat meer mense voordeel daaruit kan kry.

Hierdie ruim skenking is met groot dank aanvaar en word wyd versprei en goed aangewend.

Die Dienssentrum tydens Vlak 5 inperkings (April 2020)

Aangesien die Dienssentrum so ‘n noodsaaklike diens verrig met die verspreiding van voedsel aan soveel projekte in die omgewing, is toestemming gevra en verkry om voort te gaan, met die hulp van enkele vrywilligers om te help met die aanry van voorrade.

Soos berig in NG Helderberg se Nuusbriewe:

Die Dienssentrum by die kerkkantoor werk baie hard, dit is nou Yolandé Kennedy en haar gesin. Baie dankie vir elkeen wat voorraad kom afgee en ook die wat ‘n finansiële bydrae maak, dit maak ‘n groot verskil aan baie mense se lewe. Die Dienssentrum word ook baie geseën met skenkings van onder andere Woolworths, Spar, Pick n Pay, Checkers en DeliVeg. Yolandé en haar gesin verpak die kos in sakke en dit word dan weer afgehaal deur projekte, sopkombuise en nog ander plekke in die gemeenskap.

Foto 1 toon die tafels in die Dienssentrum op ‘n tipiese Maandag-oggend, volgepak met die produkte wat geskenk en aangekoop is.

Foto 2 toon vir Yolandé by ‘n gedeelte van ‘n besonder groot skenking deur SPAR. Hierdie produkte word dan in kleiner pakkies vir individuele gesinne verpak.

Bo en behalwe die twee gemeentes se hulpbehoewende gesinne word daar tans elke week ongeveer 60 kospakkies versprei onder verskillende projekte en aan persone wat om hulp aanklop.

Dan is daar die afgelope weke van die grendeltyd ook voedsel voorsien aan 8 sopkombuise in Macassar, Eersterivier en Sir Lowry’s Pass dorp, asook aan die Thomas House of Hope wat voedsel voorsien aan die haweloses in ons dorp. Bright Lights ontvang drie keer per week voedsel, en indien daar genoeg is voorsien hulle weer aan die kinderhuis in Sandveld  (Macassar). Ongelukkig is die Tereo skool gesluit in die grendeltyd en is die voorsiening aan hulle tydelik gestaak.

Foto 4 toon die binneplein agter die Dienssentrum, waar die verskillende projekte hul voorraad kom afhaal. (Die meeste was reeds afgehaal toe die foto geneem is).

Die Helderberg Uitreik se Rampfonds, onder Pia Nanny se leiding, het die afgelope tyd ook kos voorsien aan 3 sopkombuise, waaronder die groot sopkombuis by die laerskool in Sir Lowry’s Pass dorp. Hierdie voedingskema was voorheen deur die staat befonds, maar sedert die grendeltyd ingetree het is hulle totaal afhanklik van skenkings soos getoon in foto 5.

‘n Anonieme weldoener het gevra dat Yolande, op sy onkoste, kospakkies vir 35 gesinne moet aankoop. Die pakkies was toe later by die Dienssentrum afgehaal en by ‘n winkelsentrum oorhandig aan ‘n pastoor om in Khayelitsha aan behoeftige gesinne te skenk. 

En so bring die virus die beste in soveel van ons na vore!