Wes-Kaapse Bloeddiens

Die Bloeddiens word beskou as 'n noodsaaklike diens en gaan voort onder die huidige inperkings.

Ondersteun asb. die bloeddiens op ondergenoemde datums en tye in ons kerksaal:

Maart 2021

Maandag 1, 14:00 – 19:00
Maandag 15, 14:00 – 19:00
Vrydag 26, 10:00 – 15:00
Maandag 29, 14:00 – 19:00.

'n Jong skenker stel 'n mooi voorbeeld!