Ons Kerkraad en Bestuurspan

Kerkraad 2023/24

Na die Kerkraadsvergadering, gehou op 14 November 2023, is die Kerkraad as volg:

 

GEMEENTE BEDIENING – Gerrit van Zyl

083 388 4379, E-pos:  gerritcme@gmail.com

JEUG – Ds Werner Schultz

084 645 1173, E-pos:  wernerzachschultz@gmail.com

Suzelle Brits

0823911693, E-pos:  info@horsebackrides.co.za

KERAMOS (Jong volwassenes) – Handri du Plessis

071 056 6890, E-pos:  chhduplessis@gmail.com

BEMARKING – Hannetjie Ferreira

083 742 3478, E-pos:  printcrystal@gmail.com

BESTUURSGROEP – Paul Brits

082 609 5043, E-pos:  paul.brits@mweb.co.za 

GETUIENIS EN VERTEENWOORDIGER HELDERBERG UITREIK – Chris Hollenbach

083 708 4350, E-pos:  chris.hollies5@gmail.com

CARITAS – Francine van Zyl

021 851 4149, 084 764 3452, E-pos:  francinevanzyl10@gmail.com

EIENDOMME – Johan Bruwer

084 871 0138, E-pos:  johan@fdusters.co.za

GEMEENTE-AKSIE – Cecile vd Poel

073 173 1134, E-pos:  cgvdpoel@gmail.com

EREDIENSWERKERS (Diakens)

Hennie Gerber

021 – 852 4524, 082 470 5989, E-pos:  lydia-g@mweb.co.za

Danie de Klerk

083 7525 254, E-pos:  daniedeklerk5@gmail.com

Madalén Tredoux

021 – 851 5281, E-pos:  lentie@mweb.co.za

Gideon Muller

021 – 851 5501, 083 2369 869, Epos:  gideon65@mweb.co.za

Letteli Nel

083 350 8673, E-pos:  nicolet@barvallei.co.za

Braam Geldenhuys

082 781 9488, E-pos:  geldenhuysabraham6@gmail.com

Pieter de Leeuw den Bouter

082 8605 337, E-pos:  denbouter@iafrica.com

Josephine de Leeuw den Bouter

082 8305 337, E-pos:  denbouter@iafrica.com

Nerine Koch

082 649 0219, E-pos:  nerine@telkomsa.net

 

 

 

 

 

BLOK 1  –  Leoné Malan

082 854 6013, E-pos:   malandesignscc@gmail.com

BLOK 2  – Hannetjie Gericke

021 – 851 1912, E-pos:  hannetjiegericke@gmail.com

BLOK 3  –  Hennie Marx

072 242 0044, E-pos:  henniemarx@vodamail.co.za

BLOK 4  – Christal Erasmus

071 332 8984, E-pos:  pcagriwc@gmail.com

BLOK 5  –  Charlotte Kriek

021 – 850 2209,  079 508 9248, charlottekriek@gmail.com

BLOK 6  – Johan Bruwer

084 871 0138, E-pos:  fdusters@telkomsa.net 

BLOK 7 –  Jaco Jacobs

082 040 4980, E-pos:  jacojjacobs777@gmail.com

BLOK 8 –   Pieter Lotz

082 578 1840, E-pos:  pieter.lotz@mediclinic.co.za

BLOK  9 –  Hannes  vd Poel + ADMINISTRASIE & DIENSVERHOUDINGE

021 – 851 9901, 083 415 4839, E-pos:  hvdpoel@telkomsa.net

BLOK 10 – Ds Gawie van Broekhuizen

083 461 9783, E-pos:  gawievanbroekhuizen@gmail.com

VOORSITTER KERKRAAD

Ds Johan  van Niekerk

021 – 852 2520, 082 442 9622, E-pos:  johanhvniekerk@outlook.com

FINANSIES

Roelf du Plooy

083 556 6363, E-pos: roelf.duplooy@gmail.com

OUDIOVISUEEL (klank & stroming)

Peet Marx – 082 967 3651 Epos: peetmarx@gmail.com

Ons Kerkraad tydens die Twee-eeuefeesjaar.

Voor: Hester Loots, Marie Cilliers, Hannetjie Gericke, Liesle Janse van Rensburg,
ds. Johan van Niekerk, Madalén Tredoux, Danie de Klerk, Cecile van der Poel.

Middel: Chris Hollenbach, Hannes van der Poel, Sippe Heeringa, Paul Brits,
Julianne Bryson, Pieter en Josephine de Leeuw den Bouter, Milly van der Merwe.

Agter: Johan Bruwer, Jan le Roux, Jason Bain, Hennie Gerber,
Tertius van Jaarsveld, Michael Prinsloo, Braam Geldenhuys, Piet Neethling.

Voor: Liesle Janse van Rensburg, ds. Johan van Niekerk, Paul Brits, Cecile van der Poel, Tertius van Jaarsveld.

Agter: Jan le Roux, Hannes van der Poel, Johan Bruwer, Chris Hollenbach, Roelf du Plooy.