BYBELSTUDIE

Oop Bybel

Enige lidmaat is welkom by die Bybelstudie.
Die Woord word oordenk.
Daar is nie  ‘huiswerk’ nie, behalwe om die teksgedeelte, wat bespreek gaan word, vooraf te lees.
Lidmate word nie genomineer/aangewys om ‘n inset te lewer nie.
Deelname aan die bespreking is vrywillig.