CARITAS - die Omgeegemeente se diens van barmhartigheid.

Ons reik uit na gemeentelede in nood met maandelikse kruideniersware, klere, bystand en ondersteuning waar nodig.

Koördineerder:  Francine van Zyl (084 764 3452).

Die Kerkraad het onlangs vir Hester Loots spesiaal bedank vir haar dienste as Voorsitter van Caritas.
Hester het die leisels oorgegee aan Francine van Zyl, wie vanaf 1 Januarie 2024 oorgeneem het.
Hester het vir 9 jaar haar tyd, energie en gawes uitmuntend tot voordeel van die gemeente se diens van barmhartigheid aangewend.
Haar onbaatsugtige en getroue optrede oor so baie jare is vir ons ‘n riem onder die hart en ‘n voorbeeld van iemand wat haar omgeegesindheid uitgeleef het.
Dankie Hestertjie!

Klei-Karoo Koskouse (vanaf Junie 2023)

Caritas het besluit om in plaas van die kruideniersware wat maandeliks aan behoeftige gesinne voorsien word, onderstaande koskouse wat droë produkte bevat met ‘n gebalanseerde ete vir 4 persone, uit te deel.  

Philip oorhandig die 1e besending aan Hester. –>

Geskenkpakkies vir Senior burgers (Okt. 2023)

Geskenkpakkies vir Senior burgers (Nov. 2020)