Program vir die Twee-eeuefeesjaar

‘n Uitgebreide program is dwarsdeur die feesjaar aangebied.

Dit het ingesluit spesiale Feesdienste, sosiale Feesgeleenthede, asook heelwat Feesmusiek.

Feesdienste

2-9 Junie: Pinksterreeks
gelei deur leraars met
geskiedkundige bande met ons gemeente.

16 Junie: Sendingbetrokkenheid
Di. Eddie Scheffler en Johan van Niekerk.

11 Augustus: Feesnagmaal
ds. Nelis Janse van Rensburg, Voorsitter van die Moderamen.

Feesgeleenthede

Saterdag 9 Maart:
Feespotjiekompetisie.

Vrydag 4 Oktober:
Bybelse ete.

Saterdag 11 Mei:
Feestuinparty.

Saterdag 12 Oktober:
Lentetee.

Sondag 14 April
PAASSANGFEES

15 September:
VIVA CANTARE

Sondag 28 April:
ZORADA TEMMINGH

21 Julie:
8 Misses Croon

27 Oktober:
ENCORE!

24 November: Sondagaand 19:00
KERSSANGDIENS 2019

Jaarlikse funksies

Saterdag 31 Augustus:
Feesbasaar.

22-30 November:
Kersmark 2019