Lentetee

Die Moedergemeente se jaarlikse Lentetee vir bejaardes was toe geseën met ‘n heerlike lente-oggend.

Die spanne van Caritas en Dienende Hande, vir hierdie geleentheid onder die leiding van Margeret Arendse, het hulself weereens oortref wat betref die keurige tafelversierings en heerlike fyn eetgoed.

Arend le Grange het pragtig rustige agtergrond musiek verskaf soos die gaste aangekom het. Ds Willem Doman het as seremoniemeester almal verwelkom en laat tuis voel met sy grappige vertellings, waarna ds Johan van Niekerk as geleentheidspreker ‘n paar van sy ervaringe in ligte luim gedeel het.

Nadat almal die eet- en drinkgoed geniet het, het die seremonie-meester gevra dat Veronique Retief (90+) iets vertel van haar jong dae, wat sy toe met smaak en entoesiasme gedoen het om die gaste lekker te laat lag.

Die foto toon vir Veronique, voor, 2’e van links, saam met die ander gaste wat reeds ouer as 90 is. Agter staan Willie van der Merwe en Katryn van Dyk; voor sit, van links na regs, Hazel (Cherry) Meyer, Veronique Retief, Gienie Viviers en Estie Groenewald.