Helderberg Uitreik: Projekbekendstelling

Hieronder is kort inligtingstukkies van sommige van die Uitreikprojekte wat bestuur word deur Helderberg Uitreik.
(Die nuwe plasings verskyn onder aan die blad).
Sien ook Helderberg Uitreik se blad vir meer projekte en inligting.

Lys van Projekte:

Dienssentrum
AHAVAH (Gestremdes)

KidsXpress
Helderberg Babas
Seniorsorg 2023

Sir Lowry’s Pas-projek
Pêrel projek
     Hessie se Stene
Gideons
Vensel Dagsorgsentrum
Uyavula Lees- en skryfprojek

Mosambiek Geletterdheid
Harmony (Grief Share /
                    Divorce Care)
Truth2Kids
Helderberg Ontwikkeling Sentrum
SRI LANKA PROJEK

En die Dienssentrum het dwarsdeur die Covid-beperkings gefunksioneer!

Kontakbesonderhede: 021-851 5582
dienssentrum@nghelder.co.za.

AHAVAH: Projek vir gestremdes

PROJEK VIR GESTREMDES KRY NUWE NAAM:  AHAVAH

Die betekenis van die woord Ahavah:
Ons word in die eerste plek geroep om “liefde te wees,” om “ahavah” te wees: gewers van onsself. Om vriendelik te wees, om vrygewig te wees, om opbouend en bemoedigend te wees, om ander te dien, om ‘n verskil in mense se lewens te maak, om rentmeesters van ons aarde en vir ons omgewing te wees. Ons word geroep om van onsself aan die wêreld en gemeenskap rondom ons ‘n beter, meer omgee plek te gee. 
Lees gerus meer:
Projek vir gestremdes kry nuwe naam – April 2023 
Getuienis-geleentheid – Oktober 2023

Kontak besondehede:  gestremd@gmail.com

Projek vir Haweloses

Hierdie projek se visie is om hoop te skep vir hawelose mense in die Helderberg omgewing.
“Haweloses” word in hierdie konteks gekategoriseer as mense sonder werk, heenkome en verblyf.
Hulle bevind hulle dan op straat waar hulle begin bedel en aan misdaad en alkohol / dwelmmisbruik blootgestel word.
Kinders is ongelukkig ook deel van hierdie groep.

Daar word sterk klem gelê op menswaardigheid, soos blyk uit die foto langsaan, met die bydraes en gedagtes van  die mense teenwoordig by ‘n onlangse geleentheid.

Die foto verwys na ons Dinsdag aande se Lof en Prys geleentheid wat ons saam die haweloses deurbring.
Tydens hierdie byeenkoms word gesprekke gevoer met hulle en word onderwerpe soos wat verwag die Haweloses van ons as vrywilligers en dan verder van die gemeentelede van die verskillende geloof gemeenskappe. 
 
Soos op die foto gesien kan word is om mekaar met menswaardigheid te hanteer want so volg ons God se liefde. 
 
Ons moet onthou Haweloses is ook mense met gevoelens en baie diep hartseer.
 

Die projek is betrokke by vyf instansies (klik asb. op die naam om meer te lees):

  • Somerset West Village Garden,  ‘n gemeenskapsprojek waar groente verbou word op ‘n voorheen verwaarloosde dorpsparkie, om sodoende werk en voedsel te verskaf aan hawelose mense.