Twee-eeuefees 9 - 11 Augustus 2019

Die jaar se feestelikhede het ‘n hoogtepunt bereik tydens die herdenking van die Stigtingsdag, 11 Augustus 1819,
met ‘n feesprogram wat oor drie dae gestrek het.

Lees gerus meer oor ons

asook die

Die Distrikspos het ‘n mooi berig geplaas oor onsĀ