Voorbereidingsdiens en Optog

Die historiese hoogtepunt van die twee-eeuefees het Saterdag 10 Augustus plaasgevind by die ou Historiese kerk in Kerkstraat,
toe ds. Fourie Rossouw ‘n Voorbereidingsdiens vir die volgende oggend se nagmaal waargeneem het volgens die ou kerktradisie.

Die gemeente se vorige orrelis, Eduard Hough, het die begeleiding waargeneem,
en die koor van die Nuwe Apostoliese Kerk het ‘n paar liedere gesing.

Na die diens het almal na die graf van ds. Edgar, wat vanaf 1830 tot 1848 die leraar was, gestap.
Hier het Jean du Plessis ‘n bietjie van die geskiedenis vertel, en ‘n krans gelê.

Hierna het die vyf leraars, in hul tradisionele togas,
die optog vanaf die Historiese kerk tot by die huidige kerk in Andries Pretoriusstraat gelei.
Van l.n.r.
di. Fourie Rossouw, Gawie van Broekhuizen, Johan van Niekerk, Gerhard Buys en Willem Doman.

Hier is ‘n Gedenkteken teen die muur van die kerk onthul deur ds. Johan van Niekerk,
waarna ds. Willem Doman ‘n lint geknip het om die nuwe uitbreiding aan die kerksaal formeel in gebruik te neem.

Om die oggend af te sluit het almal heerlik saamgekuier om die sop- en broodtafels in die nuwe sysaal,
wat kort hierna as KOSMOS gedoop is.

‘n Spesiale besoeker was Frans Theunissen, ‘n direkte afstammeling van M.W. Theunissen wat betrokke was by die stigting van die gemeente, hier in gesprek met Willem Doman (links), voorsitter van die Feeskomitee,  en Jean du Plessis (regs), wat die historiese navorsing hanteer het.

Baie belangstellendes het ook die historiese uitstalling van ou fotos, doopregisters ens. in Patmos besoek.