Gebedsonderwerpe vir 2023

GEBEDSGROEP

Kom elke Woensdag om 9:00 by die kerk bymekaar.

Sien die week se onderwerpe hier onder.

Kontakpersoon:
Hannetjie Gericke, 021 – 852 1912 / o82 778 1510.

22 November 2023

 • Bid vir die gyselaars wat nog deur Hamas gevange gehou word.  Bid vir ‘n oplossing vir die humanitêre krisis in Gasa en vir die veiligheid van hulpwerkers.
 • Elke vrou wat in ‘n gewelddadige verhouding vasgevang is en weens finansiële of emosionele afhanklikheid nie kans sien om weg te breek nie.  Bid dat hulle die moed sal hê om met iemand te praat wat kan help.  Bid vir instansies wat hulle ondersteun soos die Somerset-Wes Familieskuiling.
 • Bid vir die instandhouding en versterking van ons land se demokrasie.  Bid dat landsburgers sal besef dat hulle met hulle stem ‘n verskil kan maak en dat hulle sal voortgaan om in groot getalle te registreer.
 • Bid vir die vlot verloop van die Kersmark en dat ons almal met goedgesindheid en liefde en ‘n goeie humorsin sal saamwerk.

15 November 2023

 • Vir die vervolgde kerk wêreldwyd – dat hulle daagliks in hulle vertroue op God versterk sal word en deur die Gees die aanslae op hulle geloof sal weerstaan. Bid vir die veiligheid van vervolgdes.
 • Bid steeds vir die Kersmark en die Kerssangdiens, dat dit vir ons almal wat betrokke is om die eer van God sal gaan.  Bid ook vir genoeg hande waar daar nog tekorte is.
 • Bid vir die Kaapse metro se pogings om wetstoepassing te versterk.  Bid dat die metropolisie ‘n positiewe bydrae sal lewer en hulle werk met verantwoordelikheid sal doen.
 • Bid vir almal wat die komende feestyd ingaan met hartseer oor die verlies van ‘n geliefde die afgelope jaar, ernstige siekte of finansiële probleme.  Bid dat elkeen sal weet:  die God van liefde is nóú en élke oomblik hier by my.

8 November 2023

 • Bid dat ons elkeen in hierdie gemeente sal weet: Ek is geliefde van God.  Die Gees van God woon en werk in my.  Niks kan dit verander nie.
 • Die kerkraadsvergadering en -verkiesing Dinsdagaand. Bid dat elke huidige en nuwe kerkraadslid ingestel sal wees op die leiding van die Gees en diens in die Koninkryk.
 • Bid vir die kleuterskole en dagsorgsentrums in ons omgewing, veral in die agtergeblewe gemeenskappe. Bid dat die personeel altyd die kinders se welsyn eerste sal stel.  Bid vir finansiële voorsiening.
 • Die hantering van vlugtelinge en asielsoekers, veral in Europa waar lande oorweldig word deur die instroming van mense uit Afrika en die Midde-Ooste wie se kultuur en godsdiens drasties verskil van dié van die gasheerland.

1 November 2023

 • Bid vir Babette en al haar helpers met die voorbereidings vir die Kerssangdiens. Bid dat dit ‘n vreugdevolle geleentheid sal wees wat ons saambind in dankbaarheid vir koms van die Christuskind.
 • Bid vir al die ontwortelde mense van Gasa wie se lewensbestaan verwoes is deur die oorlog. Bid ook vir organisasies wat probeer hulp verleen.  Bid vir ‘n wonderwerk van vrede.
 • Die besoek van Helderberguitreik se span aan Sri Lanka. Bid dat hulle saam met die Christene daar die opbouende gemeenskap van gelowiges sal beleef.  Bid dat die Evangelie genesing sal bring in ‘n land met ‘n besonder gewelddadige geskiedenis.
 • Die werk van Helderberg Seniorsorg – bid vir genoeg bydraes om vir behoeftige seniors te help met die voorsiening van persoonlike benodigdhede. Bid dat hulle betrokkenheid vir die inwoners lig en vreugde sal bring.

25 Oktober 2023

 • Die matriekeksamen – bid dat dit sonder ernstige insidente of ongerymdhede sal verloop. Vir die matrieks – vir die motivering om hulle met toewyding toe te lê op hulle eksamenvoorbereiding.
 • Vir almal in ons land wat getraumatiseer is deur misdaad. Bid vir innerlike genesing, vir beide die slagoffers en die misdadigers.
 • Hou aan bid vir die Kersmark – dat gemeentelede wat nog nie tevore betrokke was nie betrokke sal raak en vir goeie samewerking sodat die geleentheid ‘n getuienis sal wees van die liefde van Christus in ons lewens.
 • Bid vir almal wat betrokke is by die stryd teen mensehandel en die uitbuiting van desperate mense as seksslawe. Bid vir hulle beskerming, en vir die suksesvolle vervolging van skuldiges.

18 Oktober 2023

 • Die voorbereidings vir die Kersmark en vir die Kersmarkvergadering môre-aand.  Bid dat vir goeie samewerking en dat die reëlings glad sal verloop.  Bid ook vir die uitstallers.
 • Die humanitêre krisis in Gasa.  Bid vir die duisende ontworteldes wat moes vlug, vir pasiënte en hospitaalpersoneel wat moes ontruim en vir hulporganisasies wat probeer om die nood te verlig.    Bid vir vrede in die streek.
 • Bid vir al die aftree-instansies wat finansieel sukkel omdat bejaardes nie die tariewe kan bekostig nie.  Bid vir oplossings dat hulle die probleem sal kan hanteer sonder om die gehalte van sorg in te boet.
 • Bid vir al die baie werkloses in ons land.  Bid dat hulle nie moedeloos sal raak nie.  Bid dat die regering die regte besluite sal neem sodat die ekonomie kan groei en werk skep.

11 Oktober 2023

 • Bid vir Johan en al ons personeel vir energie en geesdrif om die laaste skof van die jaar aan te pak en enduit vol te hou.  
 • Huis Marie Louw – bid vir Josephine en die bestuur, vir wysheid in die hantering van al die uitdagings om dinge glad te laat verloop.  Bid veral vir volle besetting van die beskikbare kamers wat nodig is om genoeg inkomste te genereer.
 • Die gemeentebeplanningsvergadering volgende naweek – bid dat almal wat deelneem sal oop wees vir die leiding van die Heilige Gees en dat dit  wat daaruit voortvloei tot opbou van die gemeente en ons getuienis na buite sal wees.
 • Die wêreld steier onder konflikte en oorloë – bid vir vrede in mense se harte, wat die begin is van groter vrede. Bid vir almal wat ly as gevolg van konflik en geweld wat hulle sonder hulle eie toedoen tref.

4 Oktober 2023

 • Die Wes-Kaapse regering vir wysheid met die prioritisering van projekte en toewysing van fondse om die stormskade te herstel.  Bid vir gemeenskappe waar toegang tot die buitewêreld nog ‘n probleem is.
 • Ons onderwyspersoneel – bid vir krag, geduld en toewyding vir die nuwe kwartaal. Bid ook vir skoolhoofde wat ‘n groot rol speel in die gees van ‘n skool en in die kwaliteit van onderrig.
 • Bid vir die Armeniërs van Azerbeidjan wat uit hulle land moet vlug omdat hulle ‘n volksmoord vrees.  Bid dat hulle ‘n nuwe tuiste sal vind waar hulle veilig is.  Bid vir ‘n einde aan godsdiensonverdraagsaamheid.
 • Bid dat die Here ons, sy kinders, die moed en krag sal gee om nie toe te laat dat al die negatiewe dinge wat daagliks deur die media oor ons pad kom ons gees vergiftig en ons moedeloos maak nie.

27 September 2023

 • Bid dat ons binne die kerk van Christus mekaar in liefde sal aanvaar en ruimte gee vir mekaar sodat verskille nie tot verdeeldheid lei nie.
 • Almal wat skade gelei het agv die stormagtige weer.  Bid vir hulpverlening aan bewoners van wonings wat beskadig en verwoes is.  Bid ook vir diegene wat geliefdes in die oorstromings verloor het.
 • Vir kinders wat gedurende die skoolvakansie sonder toesig sal wees.  Bid vir hulle veiligheid en beskerming van mense wat hulle wil misbruik.
 • Bid vir veiligheid op die paaie gedurende die skoolvakansie.  Bid ook vir die veiligheid van verkeersbeamptes, en dat hulle nie sal swig vir die versoeking om omkoopgeld te eis of te aanvaar nie.

20 September 2023

 • Ons land het leierskap met visie en integriteit nodig.  Laat ons sonder ophou hiervoor bid.
 • Bid vir ‘n nuwe projekleier vir die Mosambiekgeletterdheidsprojek van Helderberguitreik.
 • Polisielede en hulle gesinne.  Bid vir genade om ook tuis vir hulle gesinne daar te wees ten spyte van die geweld en druk wat hulle daagliks in hulle werk beleef.  Bid ook vir begrip van hulle gesinslede se kant.  Bid vir hulle veiligheid.
 • Bybelprojekte met laerskoolkinders – Bybelklubs in Sir Lowryspas en die Jesusbende in Macassar.  Bid vir die aanbieders – vir die inspirasie van die Gees, toewyding en energie.  Bid dat die kinders deur die liefde van Christus aangeraak sal word.

13 September 2023

 • Vir alle kerke in ons omgewing – dat ons almal getuies sal wees van Christus se vernuwingswerk in die wêreld.
 • Hulpverlening na die aardbewing in Marokko – bid vir die slagoffers in ontoeganklike gebiede wat sonder kos, water en skuiling is.  Bid ook dat nooddienste almal gou sal bereik.
 • Al die hoofde van skole in ons omgewing.  Bid vir empatie met hulle personeel en leerders en vir wysheid om hulle skole effektief te bestuur.
 • Mosambiekgeletterdheidprojek waarby Helderberguitreik betrokke is.  Die bediening doen geletterdheidsopleiding en evangelisasie in afgeleë gebiede van Mosambiek.  Bid veral vir broodnodige befondsing om met bosskole voort te gaan.

9 Augustus 2023

 • Loof die Here vir elke teken van sy Koninkryk wat ons sien en ervaar ten spyte van die gebrokenheid om ons.
 • Al die omgeewerkers wat hulle wykslede oor basaarbydraes moet skakel.  Bid dat gemeentelede hulle vriendelik sal ontvang en met dankbaarheid sal bydra.
 • Bid vir die metro se stryd teen die taximafia.  Bid vir herstel van treindienste en die beskerming van busse.  Bid dat daar weer veilige, betroubare openbare vervoer tot stand sal kom.
 • Christene in China word deur die regering gemonitor en geteiken.  Bejaardes wat weier om gemeenskap met hulle gemeente te laat vaar verloor hulle pensioen en gratis mediese dienste.  Bid vir hierdie gelowiges, en ook vir almal wat ondanks die regering se teenstand Bybels in China versprei.

2 Augustus 2023

 • Vir elke gemeentelid – dat die Heilige Gees ons elkeen sal oortuig: Jy is ‘n besondere geliefde van God.
 • Christengemeentes in Oekraïne – bid vir krag en toewyding om draers van God se lig en liefde te wees in ‘n baie donker wêreld.
 • Vir enkelouers en die besondere uitdagings wat hulle moet hanteer om vir ‘n gesin te voorsien en kinders met liefde op te voed. Bid vir wysheid, finansies en goeie ondersteuning.
 • Geestelike werk wat in korrektiewe instellings gedoen word – dat gevangenes se lewens omgekeer sal word deur die Evangelie.

26 Julie 2023

 • Almal wat betrokke is by die kategese.  Bid vir liefde, toewyding en wysheid.  Bid dat die kinders oop sal wees vir die evangelie.
 • Die voorbereidings vir die basaar.  Bid vir geesdrif, gewilligheid om te help en goeie samewerking en dat alles sal gaan om die eer van die Koninkryk.
 • Alle werklose en uitsiglose jongmense.  Bid dat die regering beleid sal volg wat werkskepping bevorder.  Bid vir alle inisiatiewe wat daarop gemik is om jong mense te help om te ontwikkel en hulleself te onderhou.
 • Gemeenskappe waar vrouens as minderwaardig geag word en waar die geboorte van ‘n dogtertjie as ‘n ramp gesien word.  Bid dat die lig van die evangelie ‘n verandering sal bring en vroue se menswaardigheid sal herstel.

19 Julie 2023

 • Vir Johan, die kantoor- en terreinpersoneel en almal wat leiding neem met ons gemeente se bedrywighede in die komende kwartaal. Bid vir die nodige energie en geesdrif.
 • Elke skoolhoof en personeellid in ons area. Bid vir toewyding en wysheid en dat hulle elkeen die belang van die leerders eerste sal stel.
 • Die bestuur en personeel van Helderberghospitaal. Dank God vir goeie werk wat daar gedoen word en bid dat die personeel altyd pasiënte met empatie sal behandel. Bid vir goeie finansiële bestuur.
 • Baie dele van die noordelike halfrond word hierdie somer geteister deur hittegolwe en oorstromings. Bid vir almal wie se lewens daardeur ontwrig en bedreig word, en vir nooddienste wat hulp moet verleen.

21 Junie 2023

 • Bid vir al die gemeenskappe wat ontwrig is agv die oorstromings.  Bid vir die amptenare en hulporganisasies wat betrokke is, dat hulle hulpverlening effektief sal wees.
 • Bybelvertaling en Bybelverspreiding wêreldwyd.  Bid vir vertalers wat die Bybel vir mense in hulle eie konteks verstaanbaar moet maak.  Bid vir beskerming in gebiede waar daar teenstand is.
 • Die werk van Febaradio in Oekraïne.  Twee radiostasies is toegemaak of oorgeneem deur Russiese besetters, maar drie nuwes is oopgemaak.  Bid dat hulle boodskap van hoop baie moedeloses sal bereik en inspireer.  Bid vir die veiligheid van die personeel.
 • Bid vir leerders gedurende die vakansietyd, veral kinders wat sonder toesig is omdat ouers werk.  Bid vir hulle veiligheid.  Bid ook vir elke projek wat aangebied word om hulle konstruktief besig te hou.

14 Junie 2023

 • Bid vir elke gemeentelid:  dat ons elke dag nuut sal begin en elke dag ook sal klaarmaak met die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van ons geloof (Heb 12:1-2).
 • Die veiligheid van die boerderygemeenskap.  Bid vir landbou-organisasies wat planne maak om te help met plaasveiligheid, aangesien die regering blykbaar nie in staat is om veel te doen nie.  Bid vir gesinne wat getref is deur plaasmoorde.
 • Bid in besonder vir onderwysers in staatskole.  Bid vir ‘n sin van verantwoordelikheid teenoor hulle werk en die leerders.  Bid ook vir wysheid om leerders met gedragsprobleme te hanteer.
 • Ons gemeente se bestuursgroep.  Bid vir hulle elkeen geestelike en fisiese welsyn.  Bid vir die werk van die Gees in hulle lewens sodat hulle besluite die gemeente en die Koninkryk sal dien.   Bid vir die bestuusgroep se vergadering Maandagaand.

7 Junie 2023

 • Dank ons Hemelse Vader vir die goeie reën wat ons reeds hierdie winter ontvang het.
 • Bid vir hulpverlening aan mense in informele nedersettings wat in die winter besonder swaar kry.  Bid vir spanne van Kaapstad metro wat hulp verleen, dat hulle hulle werk met toewyding sal doen.  Bid ook vir hulle veiligheid.
 • Vir gemeenskappe wat besonder swaar kry onder geweldsmisdaad.  Bid vir almal wat deur sulke misdaad getraumatiseer is.  Bid vir die polisie wat die misdade moet ondersoek.
 • In Soedan is die vlugtelingkrisis besig om te vererger agv die burgeroorlog wat al hewiger word.  Bid vir pogings om die krisis op te los.  

31 Mei 2023

 • Bid vir die Kerk van Christus in Suid-Afrika – dat ons elke dag draers van hoop en lig sal wees omdat ons weet dat God met ons en ons land op pad is na ‘n goeie toekoms, al lyk alles nou so donker.
 • Al die mense wat direk geraak word deur die cholera-uitbraak.  Bid vir die hospitaalpersoneel wat pasiënte moet versorg en ook almal wat tuis versorging moet doen onder moeilike omstandighede.
 • Bid vir ‘n einde aan die oorlog in Oekraïne.  Bid vir die bevolking wat reeds soveel verloor het en gedurig in gevaar van missielaanvalle verkeer.  Bid ook vir Suid-Afrikaanse sendelinge wat steeds daar werk.
 • Die werk van Caritas.  Bid vir genoeg bydraes en ondersteuning om in die behoefte te voorsien. Bid ook dat die Koskousprojek ‘n verskil aan baie lewens sal maak.

24 Mei 2023

 • Kerkraadsvergadering Maandagaand.  Bid dat dit in ‘n goeie gees sal geskied en dat die besluite wat geneem word die belang van die Koninkryk sal dien.
 • Burgemeester en bestuur van Kaapstad metro.  Bid vir wysheid met die besteding van fondse en met die hantering van uitdagings soos onwettige besettings, georganiseerde misdaad en instandhouding van water- en sanitasie-infrastruktuur.
 • Bid dat die uitbraak van cholera in Gauteng beheer sal kan word en dat die regering sal wakkerskrik oor die benarde stand van ons waterbronne.  Bid vir die gemeenskappe wat direk geraak word.
 • Al die verpleegpersoneel in ons land.  Bid dat hulle elkeen ‘n hart vir die pasiënte sal hê en bereid sal wees om die tweede myl te stap om pasiënte te dien.

17 Mei 2023

 • Vir die vernuwende werk van die Heilige Gees oral waar Pinkster in ons land gevier word.  Bid ook spesiaal vir Ds Johan en almal wat êrens in ons land Pinstergeleenthede lei, vir geestelike toerusting en vir goeie gesondheid.
 • Vir klein besighede wat baie swaar kry onder beurtkrag.  Bid vir oplossings, veral die toenemende werkloosheid agv die kragprobleme.
 • In Jemen is daar ‘n handjievol geheime gelowiges wat erge vervolging, diskriminasie en selfs marteling en die doodstraf verduur te midde van ‘n vernietigende burgeroorlog wat al agt jaar duur.  Bid dat hulle die krag sal ontvang om Christus nie te verloën nie.
 • Bid vir die werk van Feba-radio wat uitsaai na lande wat vir die evangelie gesluit is en wat help om gelowiges soos dié in Jemen geestelik te versterk en op te bou.

10 Mei 2023

 • Ons land se stryd teen georganiseerde misdaad.  Bid vir diegene in die regering wat die erns van die situasie besef.  Bid dat hulle stemme gehoor sal word en dat die regering sal werk maak daarvan.  
 • Dank God vir die toegewyde werk van Dienende Hande.  Bid vir goeie samewerking, vreugde in hulle werk, kreatiewe idees en seën op hulle diens.
 • Vir al Helderberg Uitreik se projekte onder voorskoolse kinders.  Bid dat hulle werk vir die kleuters ‘n goeie fondament sal lê vir die lewe en vir hulle skoolloopbaan.  Bid vir genoeg helpers en finansies.
 • In 2022 het die wêreld se vlugtelingsyfer 30 miljoen verbygesteek, baie hiervan van verskillende gebiede in Afrika.  Bid vir alle vlugtelinge se fisiese en veral geestelike behoeftes.

26 April 2023

 • Bid vir Johan se voorbereiding vir Pinkster.  Bid dat hy oop sal wees van die leiding van die Gees en ook sal ervaar dat die Gees hom toerus.
 • Werner en Tania Schulz en al hulle helpers en vir die babas wat hulle versorg.  Bid vir hulle fisiese en emosionele gesondheid, en bid dat hulle liefde vir die babas geborgenheid sal gee.
 • Almal wat betrokke is by die hantering van die kragkrisis.  Bid vir samewerking en bereidheid om die welsyn van ons land en mense voorop te stel.
 • Die Minimark op 6 Mei – bid vir al die voorbereidings, vir goeie samewerking en vir goeie ondersteuning deur die gemeente en die publiek.

19 April 2023

 • Die klimaatskrisis – bid dat wêreldleiers sal besef hoe groot die krisis is en die wil sal hê om te doen wat nodig is. Bid ook dat ons gewone mense sal bereid wees om die nodige opofferings te maak.
 • Bid vir al die staatshospitale in ons land. Bid vir die provinsiale gesondheidsdepartemente – dat daar ‘n gesindheid van diensbaarheid en verantwoordelikheid by al die amptenare en personeel sal wees.
 • Die beplanning vir die Kersmark. Bid vir almal wat betrokke is, en ook vir potensiële uitstallers.
 • Die mense van Soedan. Miljoene inwoners ly honger agv die jarelange droogte en boonop het politieke onstabiliteit en geweld opnuut uitgebreek.  Bid vir ‘n suksesvolle oorgang na demokrasie.

12 April 2023

 • Bid vir ons gemeentebedrywighede hierdie kwartaal – vir Johan en almal wat die leiding neem met verskillende projekte en bedienings.  Bid dat die komende Impakmaand ons gemeente sal inspireer en opbou.
 • Die onderwyspersoneel in ons land – bid dat hulle ‘n hart vir die kinders sal hê.  Bid ook vir wysheid en deursettingsvermoë om die besondere uitdagings van onderwys in Suid-Afrika te hanteer.  Bid vir veiligheid by skole.
 • Al die enkelouergesinne en die besondere eise wat aan enkelouers gestel word.  Bid vir baie genade, liefde en wysheid.  Bid ook vir finansies wat dikwels ‘n krisis is.
 • Bid vir al die Zimbabwiërs wat al vir jare ‘n heenkome in Suid-Afrika vind en waarskynlik nie weer verblyfpermitte sal kry nie.  Bid vir ‘n verbetering in die ekonomiese situasie in Zimbabwe sodat mense hulleself kan onderhou.

29 Maart 2023

 • Die komende skoolvakansie – bid vir die veiligheid van kinders vir wie daar nie toesig is terwyl hulle ouers werk nie.  Bid dat hullle bewaar sal word van versoekings en misbruik.
 • Vir die verkeersdienste wat groter volumes verkeer moet hanteer.  Bid vir hulle veiligheid en dat hulle hulle werk doeltreffend en eerlik sal doen.  Bid ook vir samewerking van motoriste om die paaie veilig te maak.
 • Bid vir leierskap in ons land op alle gebiede. Bid vir leiers wat met toewyding en integriteit sal leef en optree.
 • Sarita Groenewald en die projekspan van Helderberguitreik wat werk onder kinders en tieners in Sir Lowryspas. Bid vir Fiela Opperman en haar helpers in Sir Lowryspas wat die werk op die grond doen om ‘n voedingsprogram, tienerkoffiekamer en Bybelklubs vir laerskoolkinders te bedryf.

15 Maart 2023

 • Bid vir Babette en die voorbereidings vir die Paassangdiens volgende
  Sondagaand. Bid dat die geleentheid ons almal sal instem op die
  komende herdenking van die Paasgebeure.
 • Melanie Smit se termyn by Helderberguitreik. Bid vir goeie
  samewerking met die bestuur en al die projekleiers en vir wysheid om
  die beste besluite te neem in belang van die Koninkryk.
 • Die gebiede in Madagaskar, Mosambiek en Malawi wat tot twee maal
  getref is deur die orkaan Freddie. Bid vir mense wat geliefdes en al
  hulle aardse goed verloor het. Bid vir effektiewe hulpverlening.
 • Bid vir ‘n ommekeer in ons polisiediens.

8 Maart 2023

 • Die bestuur van al die ouetehuise en aftreeoorde in ons omgewing. Bid dat almal met toewyding sal streef na die beste belang van die inwoners.  Bid ook vir goeie finansiële bestuur.
 • Ons gemeente se bediening by Helderberghospitaal. Bid vir Lynette Jacobs en al haar helpers, dat die werk wat hulle doen vir die ontvangers van die liefde van Christus sal getuig.
 • Bid vir almal in ons gemeente wat ‘n siek of verswakte geliefde moet versorg. Bid vir fisiese krag, geduld en empatie.
 • Die kinders in Turkye wie se lewens en toekoms deur die aardbewing ontwrig is, veral die wat ouers en gesinslede verloor het. Bid vir hulle langtermyn versorging.

1 Maart 2023

 • Frederike en haar helpers by die Pêrelprojek in Croydon.  Bid vir wysheid in toewysing van hulp, vir genoeg helpers en fondse, en vir liefde en geesdrif om te volhard.  Bid ook vir almal wat deur hulle gehelp word.
 • Die Nasionale Vervolgingsgesag wat moet sorg dat korruptes en misdadigers die gevolge van hulle oortredings dra.
 • Chris en Annemarie Hollenbach en almal wat werk onder die haweloses in ons dorp.  Bid vir geduld en wysheid om op die beste manier te help.  Bid ook vir elke hawelose wat op een of ander manier op die rand van die samelewing beland het.
 • Bid vir ons regering en bid dat daar veranderinge in ons land sal kom wat sal lei tot ekonomiese ontwikkeling en werkskepping.

22 Februarie 2023

 • Dank die Here vir elke Omgeewerker. Bid vir elkeen se verhouding met God, vir geestelike groei, toewyding en vreugde in hulle werk.
 • Die nood in al die vloedgeteisterde gebiede in ons land en buurlande. Bid vir effektiewe hulpverlening aan mense wat hulle blyplekke en al hulle besittings verloor het. Bid dat provinisiale regerings erns sal maak met herstelwerk en beskikbare geld doeltreffend sal bestee.
 • Bid vir ‘n einde aan die oorlog in Oekraïne. Bid vir die burgelike bevolking wat baie swaar kry, en ook vir vlugtelinge wat in ander lande gehuisves word.
 • Sendelinge wat werk in gebiede waar daar politieke onstabiliteit en terroriste-aktiwiteite is. Bid vir hulle beskerming en vir duidelike leiding met moeilike besluite.

15 Februarie 2023

 • Almal wat werk met alkohol- en dwelmafhanklikes.  Bid vir wysheid en geduld.  Bid ook vir elke verslaafde wat graag bevry wil word, en vir gerehabiliteerdes om die versoeking te weerstaan om weer in afhanklikheid te verval.
 • Vir ons President en die regering – dat hulle besluite sal neem en uitvoer wat sal help om die kragkrisis te verlig.
 • Bid vir die geestesgesondheid van polisielede wat onder groot druk en spanning werk.  Bid ook vir hulle gesinslewe.
 • Bid vir Hester en haar helpers by Caritas.  Bid vir genoeg fondse om hulpbehoewendes te help, en ook vir wysheid in die toewysing van hulp.

 8 Februarie 2023

 • Almal betrokke by die aanbieding van die eredienste – Babette en die voorsangers, dienswerkers en die stromingspan.  Bid dat hulle vreugde sal vind in hulle diens.
 • Die slagoffers van die aardbewing in Sirië en Turkye.  Bid vir mense wat vasgekeer is en ook vir die veiligheid van reddingspanne.  Bid ook vir effektiewe internasionale hulp.
 • Sentrums vir voorskoolse sorg, veral in areas waar kinders nie tuis die nodige stimulasie kry om skoolgereed te word nie.  Bid vir al die personeel, dat dit vir hulle ‘n liefdestaak sal wees.  Bid ook vir die nodige finansiële voorsiening.
 • Bid vir die pogings om treindienste te begin heropen.  Bid dat die owerhede suksesvol sal wees in pogings om die netwerk te beveilig sodat pendelaars veilig en betyds by die werk kan kom.

1 Februarie 2023

 • Die kategese in die komende jaar.  Bid vir almal wat die leiding neem, dat hulle toegerus sal wees met liefde en toewyding.  Bid ook dat die kinders sal oop wees vir die boodskap van God se liefde.
 • Bid vir almal in ons land wat skade ly en vervolg word omdat hulle die regte ding wil doen teen die heersende korrupsiekultuur in.  Bid vir fluitjieblasers wie se lewens selfs bedreig word.  Bid vir hulle veiligheid, en vir die moed om te volhard om reg te laat geskied.
 • Vir die boerderygemeenskap en voedselsekerheid.  Bid dat die regering die erns van die saak sal besef en die boere sal ondersteun met beurtkragverligting.  Bid ook vir boere wat baie skade ly agv veediefstal en korrupte polisie.  Bid dat daar ‘n verandering sal kom.
 • Die personeel van ons plaaslike hospitale.  Bid dat hulle met liefde en toewyding sal werk en altyd die pasiënte se welsyn voorop sal stel.