Preek

Algemene gebruiksaanwysings

Klik op die betrokke datum om die YouTube opname te sien. Bv.

Indien’n MP3 opname beskikbaar is (slegs klank, geen beeld, dus veel minder data benodig) sal dit ook verskaf word.

L.W. Dit neem soms so 20 sek. of  meer voordat die klank aanskakel, dus is ‘n klein bietjie geduld asseblief nodig. 

Opnames van onlangse preke (2021)

Argief vir 2021

17 Oktober, 'n baie besonderse geleentheid: doop en belydenisaflegging.

‘n Rekord getal van 9 in die belydenisklas van 2021.

Klik hier onder vir die
volledige diens op YouTube:

PINKSTER 2021

PINKSTER: Die 50ste dag (pentekostos = Grieks vir “50ste”) na Paasfees wat dui op die 40 dae waarin Jesus aan sy dissipels verskyn het tot met sy Hemelvaart en die 10 dae waarin hulle in die bovertrek gebid het.

Die fokus is op die Heilige Gees wat uitgestort is op Pinksterdag om sy kerk toe te rus om die evangelie na die uithoeke van die aarde uit te dra.

Blommerangskikking ->

Om die kruis, sentraal tot alles, word die wit doek gedrapeer as simbool van Jesus se opstandingskleed. Die doek daal van bo af na die aarde toe, waar die groen sonplant ons aardse lewe en groei voorstel. Die proteas beeld die beweging van die dans uit, en die strelitzias loof die Here soos handjies wat na bo wys. Die wit en geel blomme staan sentraal en versinnebeeld die vernuwende werk van die Heilige Gees in ons lewens. Die blommekrans beeld die kroon van Jesus, waar Hy as Koning heers, ook oor die Dans van die lewe! 

Aan die hand van die Markus-evangelie, met temas gebaseer op die Engelse gesang, ‘Lord of the dance’.

Luister gerus na die opnames van die boodskappe,

waar die Koning van die dans…

Sien ook die ouer opnames in ons  Argief: Eredienste.