VOORBIDDING
 • Lana Erasmus,
 • Chemie Prinsloo, herstel na probleme met rustende hartspoed wat te hoog was.
 • Cecile Swart, skoueroperasie en die afsterwe van haar suster.
 • Gawie & Christa Luttig met die afsterwe van hul seun Michael, wat met kanker gediagnoseer was.
 • Ds Gawie v Broekhuizen,
 • Dawid Brits, herstel na hartaanval.
 • Hennie Gerber, herstel na knievervanging.
 • Tersia Baard, herstel na
 • Cora vd Veen, wat geval het.
 • Buks v Zyl, herstel na rugoperasie.
 • Elize Basson, herstel na val en operasie.