'n Terugblik op die Grendeltyd van 2020.

Deurry Sop-en-Poedingmiddag
Deurry Sop-en-Poedingmiddag

Waar die jaar nou vinnig ten einde snel kan dit dalk interessant wees om terug te kyk na hierdie uiters vreemde seisoen van ons lewens.
In hierdie artikel sal daar gekonsentreer word op die gebeure op en om die kerkterrein tydens die Grendeltydperk.

W.T. 18/12/2020

Vlak 5 (26 Maart - 30 April) en Vlak 4 (1 – 31 Mei)

Gedurende hierdie eerste, baie streng, inperkingstydperk was die kerkkantoor gesluit en kommunikasie met gemeentelede was hoofsaaklik m.b.v. die gemeente se WhatsApp-groep en die webwerf. Ons het geleer om voorafopgeneemde eredienste op YouTube te kyk en om Bybelstudie m.b.v. Zoom te doen. Sommige noodsaaklike dienste is egter toegelaat om voort te gaan, soos bv. die Bloeddiens wat gereeld ons kerksaal gebruik het.

Eredienste en Bybelstudie

Die streng inperkingsmaatreëls het veroorsaak dat verskeie nuwe metodes gebruik moes word om die bedrywighede van die gemeente moontlik te maak, en ds Johan het baie vinnig (met die bystand van raadgewers) verskeie nuwe tegnieke onder die knie kry.

So is daar begin om die eredienste, en ook die weeklikse afkondigings, vooraf op te neem. Aanvanklik was dit op die webwerf geplaas, maar vanaf 5 April op YouTube. Die eerste pogings om die diens direk uit te saai (‘live streaming’) was nie geslaagd nie, maar mettertyd is hierdie tegniek ook baasgeraak, en deesdae is daar gereeld 150 tot 200 intekenaars op die Youtube opnames van die uitsendings.

Paasfees

Babette het saam met Olga ‘n reeks meditatiewe dienste op videos beskikbaar gestel tydens die sewende lydensweek, 6-9 April. Die week is afgesluit met ‘n baie besonderse Goeie Vrydag-diens met Nagmaal, ook op video op die webwerf aangebied.
Lees gerus meer oor die  Lydensweek luisterdienste.

Hemelvaart en Pinkster

Ook die Hemelvaart- en Pinksterdienste was vooraf opgeneem en daagliks op YouTube beskikbaar gestel. Sien gerus die volledige program, asook die Youtube skakels vir Hemelvaart en Pinkster.

Bybelstudie

Op die eerste Woensdag van die grendeltyd, 1 April, is Bybelstudie m.b.v. die program Zoom aangebied. Dit was ‘n nuwe ervaring vir meeste van die deelnemers, en het redelik glad verloop. Daar is hiermee volgehou totdat Vlak 1 regulasies dit moontlik gemaak het om weer bymekaar te kom, waarna die Bybelstudie soggens en saans in Patmos aangebied is.

Ds Werner Schultz het gesorg vir jeugbediening gedurende hierdie tyd, met ‘n bybelstudie-kursus getitel “Vrugtefees saam met die Heilige Gees”, waar daar elke 2’e dag ‘n nuwe hoofstuk op die webwerf geplaas was.

Vir al die bostaande bedrywighede was kommunikasie met die gemeentelede van uiterste belang.
Hierin het die gemeente se webwerf, Facebook en veral die WhatsApp Omgeegroep ‘n uiters belangrike funksie verrig.

Caritas en die Dienssentrum

Die Dienssentrum van Helderberg Uitreik het vanaf die begin oopgebly, waar Yolande Kennedy, met haar gesin en ‘n paar vrywilligers, gesorg het dat kosvoorraad versprei word waar dit die nodigste was.
Lees gerus meer oor die DIENSSENTRUM.

Gevolglik was dit dan ook moontlik vir Hester Loots om haar Caritas-gesinne dwarsdeur hierdie tyd by te staan met vars groente vanaf die Dienssentrum en aankope van ander kruideniersware.
Die foto toon vir Hester in die kerksaal se kombuis, waar sy besig is om die voorraad wat van die Dienssentrum ontvang is te verdeel tussen die 15 gesinne wat in hierdie tyd bygestaan is.

Nog ‘n voorbeeld van omgee deur Moedergemeente se lidmate is die dame wat 14 liter ertjiesop vir Hester gebring het om te verdeel tussen die gesinne. (29 Mei 2020)

So het die virus die beste in soveel van ons na vore gebring!

Bloeddiens

Die WCBS/WKB vorm deel van die regering se “Essential Services”, en dus was alle klinieke dwarsdeur die grendeltyd oop,
met verlengde tye ten einde lang rye van mense uit te skakel. Hierdie klinieke was baie goed ondersteun deur die publiek, en die WKB sê 
“Baie dankie aan die skenkers van Somerset-Wes wat in hul hordes gekom het!”

Aangesien Braam moes by wees om oop en toe te sluit kon hy hierdie geleenthede gebruik
om die kerktoring te bestyg ten einde die horlosie op te wen!

Die pastorie

In die 2de week, op 2 April, is ds Johan en Christine geseën met die geboorte van hul eerste kleinkind. Weens die grendel-maatreëls was dit ‘n paar weke voordat hulle kon kennismaak met klein Tinari, maar almal was baie dankbaar dat dit so goed gegaan het, ook met die ouers, Hanri en Wouter.

Tinari op 3 maande.

Vlak 3 (1 Junie – 17 Augustus)

Met die verslapping van die maatreëls vir vlak 3 het dit moontlik geraak om te begin met verskeie van die normale bedrywighede.

Die kerkkantoor het weer geopen, en daar was begin met verskeie Deurry-verkope.

Groente verkope

Die eerste geleentheid is gereël deur Fanie en Elna Delport. Hulle het vanaf 18 Junie vir ‘n paar weke elke Vrydag Sandveld aartappels, botterskorsies en uie verkoop op die kerkterrein, uit hul motor se kattebak, ten bate van die kerk. ‘n Week of twee later het Jack Meyer aangesluit met verkope van suiwer heuning. Alles op die basis van ‘drive-thru’: in by Andries Pretoriusstraat se hek en uit by hek in Dirkie Uysstraat. Streng voorsorgmaatreëls was gehandhaaf, met gesigmaskers en gereelde ontsmetting van hande.

Sop-en-poedingmiddag

As gevolg van die inperkings van die grendeltyd kon die jaarlikse Sop-en-Poedingaand nie vanjaar plaasvind nie. In plaas daarvan het die span van Dienende Hande toestemming gekry om deurry sop- en poedingverkope aan te bied, en was geseën met ‘n heerlik sonnige wintermiddag voordat die reën later die aand begin val het.

Lees gerus meer.

Jaffle verkope, Donderdag, 2 Julie 2020

Nog ‘n spesiale verkoop-aksie is deur die “Jafflespan” aangebied. In hierdie geval moes alles vooraf bestel word, en is die kopers gevra om hul pakkies binne in Kosmos te kom afhaal. Driehonderd-en-dertig jaffles is voorberei en almal is verkoop! Die opbrengs was ten bate van CARITAS, die gemeente se Diens van Barmhartigheid.

Die pastorie

Nog ‘n spesiale dag in die pastorie was 3 Augustus, toe ds Johan 60 geword het. Hy en Christine kon die geleentheid saam met die gesin vier.

Vlak 2 (18 Augustus – 20 September)

Basaar 2020

Danksy die verdere verslapping kon die jaarlikse basaar voortgaan. Op ‘n koue, reënerige oggend op Saterdag 29 Augustus het die Omgeegemeente die eerste van drie Saterdae gebruik om ‘n “anderste” basaar in die grendeltyd te hou.  Die gemeente (en hul vriende) het dit besonder goed ondersteun, vir sommige items tot 3 keer meer as met vorige jare se “normale” basaars. Die Kry-en-Ry konsep het mooi glad verloop danksy Liesle en haar span se deeglike beplanning en bekwame uitvoering.

Uit die kantoor: “Dit is met groot dankbaarheid teenoor ons Hemelse Vader vir Sy seën op ons gemeente se basaar dat ons julle meedeel dat die wins van vanjaar se basaar R34 591 meer is as verlede jaar.

Lees meer oor die basaar.

Die span in Kosmos wat die bestellings uitgedeel het.

Vlak 1 (21 September - ??)

Met die verdere verslapping kon ons weer begin met eredienste in die kerk. Hierdie dienste word lewendig gestroom op YouTube. Enkele spesiale geleenthede was die nagmaal op 8 November en drie doopgeleenthede, waartydens (1 + 3 + 2) babas gedoop is.

Hierdie stroom-fasiliteit maak dit nou ook moontlik om bv. troosdienste toeganklik te maak vir familielede vir wie bywoning nie moontlik is nie.

Uitreike

Caritas en HH-projek moes in hierdie tyd hul jaarlikse uitreike effens aanpas, maar het steeds vele harte bly gemaak met hul geskenpakkies.

Al het COVID-19 veroorsaak dat Caritas nie die jaarlikse funksie vir senior burgers 80 jaar en ouer kon aanbied nie, was hul in staat om aan elk van die 191 senior burgers ‘n geskenkpakkie te gee.

Sien gerus meer oor die Caritas uitreik na Seniors.

Daar is besluit om vir die personeel van Helderberg Hospitaal ons waardering vir hul harde werk tydens die moeilike jaar te betoon.
Lees gerus meer oor die Helderberg Hospitaalprojek

Die jaar is min of meer afgesluit met ‘n pragtige Kerssangdiens op 30 November, ‘n besonder suksesvolle Kersmark vanaf 28 November tot 5 Desember, en ‘n Kapelkonsert deur Babette en Olga op 6 Desember.

Terug na Vlak 3!

Op Maandagaand 28 Desember het President Ramaphosa aangekondig dat die hele land om middernag weer onderworpe sal wees aan vlak 3 inperkingsregulasies wat effens aangepas is.

Hiermee is die Oujaarsdiens en die volgende paar eredienste drasties beïnvloed en moes daar teruggekeer word na uitsendings op YouTube.

BYLAES (meer inligting en fotos)

Tydens die sewende lydensweek, 6-9 April, in oploop tot Goeie Vrydag, het Babette saam met Olga ‘n reeks meditatiewe dienste op videos beskikbaar gestel.

Die idee was om vir sowat 20 minute rustig te raak en met behulp van musiek, gebed, gedeeltes uit die Bybel, ander voorlesings en stilte terug te dink aan Jesus se lyding.
{Die betrokke video was elke dag op die webwerf beskikbaar teen 18:00}.

Vir die meditatiewe dienste:
Steek ‘n kers aan, raak stil, luister en bid.

Vir die Tenebrae: (Donderdag 9 April)
Steek 10 kerse aan in jou huis. Sit die ligte af en ervaar die donkerte wat Jesus aan die kruis ervaar het.
Ons gaan begin met gebed. Daarna gaan die stappe soos volg wees:

‘n Voorlesing uit die Bybel word gedoen.
Daarna word die eerste kers verdoof, gevolg deur 1 minuut stilte.
Dan herhaal die proses elke keer tot die laaste kers uitgedoof is.

Mag die Here hierdie geleentheid in jou huis seën.

Luister gerus na Tenebrae-Donderdag-9-April.

PINKSTER 2020
DIE KERK VAN JESUS SE OOP DEUR (Op 3:8)
Wanneer God-Drie-Enig in sy gemeentes werk …

Donderdag, 21 Mei, 10:00 (Hemelvaart)
 … raak hulle medewerkers van die Een wat op die troon sit.
Openbaring 1:1-6, 9-13, 17-18; 4:1-5 en 5:1-10
https://youtu.be/mMv4Ea2fd0I.

Sondagoggend, 24 Mei, 09:30
  … seëvier die liefde.
Openbaring 2:1-7
https://youtu.be/TSqxPpH2g4k.

Sondagaand, 24 Mei, 18:30
… raak hulle vreesloos.
Openbaring 2:8-11
https://youtu.be/E-_0XBQyelo.

Maandag, 25 Mei, 19:00
   … word hulle vervul met vertroue.
Openbaring 2:12-17
https://youtu.be/1F6lQO4tPgU.

 

Dinsdag, 26 Mei, 19:00  
  … raak hulle vergenoegd en tevrede.
Openbaring 2:18-29
https://youtu.be/fBevlaSyU74.

Woensdag, 27 Mei, 19:00 
  … word hulle vervul met ywer en volharding.
Openbaring 3:1-6
https://youtu.be/ilI8anNpQ7g.

Donderdag, 28 Mei, 19:00
  … word hulle vervul met nuwe krag en visie.
Openbaring 3:7-13
https://youtu.be/jFBCyE1BSDI.

Vrydag, 29 Mei, 19:00
  … raak gebrokenes weer nuut.
Openbaring 3:14-22
https://youtu.be/xts4m24AukU.

 Sondag, 31 Mei, 09:30 (Pinksterfees)
  … raak hul draers van die evangelie na die wêreld.
Openbaring 4:1-2; 21:9-10; 17:1-3, 1:4-5, 10-13
https://youtu.be/aOwcidUn0NM.

As gevolg van die inperkings van die grendeltyd kon die jaarlikse Sop-en-Poedingaand nie vanjaar plaasvind nie. In plaas daarvan het die span van Dienende Hande toestemming gekry om deurry sop- en poedingverkope aan te bied, en was geseën met ‘n heerlik sonnige wintermiddag voordat die reën later die aand begin val het.

Die gemeentelede het soos in vorige jare hul kant gebring en mildelik bygedra. Ses potte sop (Biltong, sampioen, bone, erte, groente en botterskorsie) het ongeveer 240 liter opgelewer. Dan was daar ook meer as 120 poedings (Basaar- en gebakte poeding), asook tuisgebakte brood.

Binne in Kosmos was die span goed georganiseerd en gereed vir al die vooraf bestellings, asook vir diegene wat net opgedaag het om te koop.  Buite op die parkeerterrein het ‘n konstante stroom kopers hul bestellings in hul motors ontvang.

Basaar

Danksy die verdere verslapping kon die jaarlikse basaar voortgaan. Op ‘n koue, reënerige oggend op Saterdag 29 Augustus het die Omgeegemeente die eerste van drie Saterdae gebruik om ‘n “anderste” basaar in die grendeltyd te hou.  Die gemeente (en hul vriende) het dit besonder goed ondersteun, vir sommige items tot 3 keer meer as met vorige jare se “normale” basaars.

Die Kry-en-Ry konsep het mooi glad verloop danksy Liesle en haar span se deeglike beplanning en bekwame uitvoering.

Die verhaal word verder vertel deur ‘n paar fotos:

Die verwelkomende ingangsbanier, met Braam wat die grendeltyd maatreels afgedwing het in sy “Crazy Clown” uitrusting.

Die vure van Hennie en Lydia Gerber se snoekbraai-span het van vroeg af gebrand, ten spyte van die weer.
En hulle was 1nm nog steeds aan die braai om te voorsien in die groot aanvraag.

Terselfdertyd was Johan en Christine met hulle span besig in Patmos om die tweede ete van die dag, nl. Hamburgers en chips, voor te berei.

Elna en Fanie Delport se groente-trollie het besoekers by die ingangsdeur ingewag.

In die kombuis het Tersia Baard se Pannekoek-span ook van vroeg oggend af die panne hanteer om meer as 400 pannekoeke te bak.

Die Jaffle-span van Gerrit van Zyl en Nelie Malan het ‘n lang tafel in die saal, voor die verhoog, gebruik om ongeveer 230 Jaffles gaar te maak.

In die ou voorportaal van die saal het die dames vir Theresa Prinsloo en Christal Erasmus gehelp om die poeding uit te skep. Die bakkies is toe op die ‘n tafel in die saal uitgepak, van waar dit in sakke geplaas is saam met al die ander vooraf bestelde items soos die koek en beskuit van Hanlie Neethling se span, die kleinkoekies van Cecile van der Poel se span, asook die heerlike fudge van Elizma Lots en Hannetjie Ferreira.

Die fotos toon sommige van die 171 sakke vir die vooraf  bestellings.

Op dag 2, Saterdag 5 September, is die basaar voortgesit.

Op die heerlik warm braaivleis-stoep het die manne wors gebraai vir die ete van die dag,
terwyl alles binne die saal voortgegaan het soos op die vorige Saterdag.

Op Saterdag 12 September was die ete van die dag die baie gewilde spitbraai.
Die 119 bestellings is elders gaar gemaak en in Patmos uitgedeel.

Die ander bedrywighede binne die saal het voort gegaan soos op die vorige twee Saterdae.

En so het die buitengewone “anderse” basaar tot ‘n besonder suksesvolle einde gekom.
Soos dit in die Afkondigings van 27 September gestel is:

Dit is met groot dankbaarheid teenoor ons Hemelse Vader vir Sy seën op ons gemeente se basaar dat ons julle meedeel
dat die wins van vanjaar se basaar R34 591 meer is as verlede jaar.
‘n Spesiale woord van dank aan al ons sameroepers met húlle helpers – júlle was die ráákvatters!
Baie dankie ook aan elkeen wat ons basaar ondersteun het.
Ons bedank ook graag ons blokleiers en omgeewerkers wat vir ons die basaarlyste hanteer het.
Dankie omgeegemeente.  Júlle is staatmakers!