Johan
Leraar: Ds Johan van Niekerk

Geboortedatum: 3 Augustus 1960 (op De Aar)

Waar het u opgegroei en skoolgegaan? Piketberg. My Pa was predikant daar van 1961 to 1992. Ek het ‘n broer (‘n bouer in Stellenbosch) en twee susters (in die Noord Kaap en in die noorde van Namibië). Na matriek in 1978 het twee jaar nasionale diensplig gevolg, voordat my teologiese opeiding by die Universiteit van Stellenbosch plaasgevind het.

Hoe het u by teologie uitgekom? Ek het begeerte gehad maar wou graag  seker maak dat ek dit nie doen omdat my pa predikant was nie. Daarom het ek eers vir diensplig aangemeld. Gedurende my tweede jaar daar het die Here vir my  die sekerheid gegee dat Hy my wel daarvoor roep.

U het in ‘n pastorie grootgeword. Maak dit makliker om kinders in die pastorie groot te maak? Nie regtig nie. Ek verstaan nou beter hoekom ek dikwels ‘n afwesige pa gehad het, maar uit die aard van die saak kan ek dit nie regmaak nie. Dis maar noodwendig so dat mens dikwels uithuisig is.

Waar was u eerste gemeente? Vanaf Augustus 1988 het ek die Cradock-Noord gemeente bedien, en later daarmee saam Hofmeyr sowel as die VGK in Hofmeyr.

Dit was vir ons as advieskomitee op die ou ent baie duidelik dat u wel die persoon is wat die Here vir ons aanwys. Hoe het dit aan u kant verloop? My vrou het aanvanklik die advertensie gesien en ek het aansoek gedoen. Toe ek die beroep kry het ek dadelik gevoel dat die Here my roep so ek het eintlik gekyk vir tekens dat ek nie moet gaan nie. Daar was nie – inteendeel alles het in plek geval en ons het groot vrede gekry daaroor; selfs van die gemeentelede het bevestig dat, alhoewel hulle hartseer is dat ons moet gaan, hulle ook besef dat dit moet gebeur.

Wat is u visie, missie? My passie is dat die kerk nie vir homself moet bestaan nie. My missie is om die gemeente so te help opbou dat ons ons rol in die wêreld sal vervul – dat ons met steeds groter momentum Christus sal uitleef.

Christine van Niekerk

Geboortedatum: 18 Desember

Waar het u grootgeword en skoolgegaan?  My nooiensvan is Barnard. Ons het in Goodwood gewoon. Ek as die enigste dogter van die gesin – ek het twee broers, nou albei dokters. Ek was by President Hoërskool. Na skool is ek na Stellenbosch Universiteit maar ek was baie huisvas en dit was nie vir my lekker nie. Ek het my eerste jaar klaargemaak maar toe by Nedbank gaan werk – het later die Tygervallei tak bestuur.
Hoe, waar het u en Johan ontmoet? Toe hy nog op Universiteit was, het ‘n gemeenskaplike vriend ons aan mekaar voorgestel. Ons is einde 1985 getroud – hy is in 1987 gelegitimeer. Ons het twee dogters, Elizma (1988) en Hanri (1990).
Hoe sien u u rol as die vrou van die predikant?  Ek wil graag my man ondersteun in sy beroep, soos enige Christenvrou dit vir haar man sal wil doen. My gawes lê egter meer by syfers, nie as bv voorsitter van die vrouediens, praatwerk ens nie.
Wat is u beroep?  Ek is in ‘n admin pos by Paul Roos Gimnasium. Daar het werklik ‘n wonderwerk gebeur dat ek die pos, waarvoor daar 80 aansoeke was, sonder ‘n konvensionele onderhoud gekry het. Dit het ons nog meer sekerheid gegee dat die Here die deure vir ons hier oopgemaak het.
Hoe leef u u christenskap uit?  Ek gebruik die geleenthede wat die Here oor my pad stuur.
Wat doen u vir ontspanning?  Ek speel graag tennis en stap ook graag.