Omgeesimboliek

Moedergemeente se kanselklede

Die eerste kleed het oorgekom vanaf die ou historiese kerk in 1941, en was in gebruik tot 1994, die jaar waarin die 175-jaar bestaan van die gemeente gedenk is. Op hierdie stadium het die Vrouediens begin versoeke rig vir ‘n nuwe kleed.  ‘n Klein komiteetjie bestaande uit Eduard en Fransie Hough en Betsie Malan het gaan besoek aflê in Wellington, waar daar kort tevore nuwe klede gemaak is. Die uiteinde hiervan was ‘n opdrag aan Servaas Verster, ‘n kunsdosent by Wellington Opleidingskollege, om vier klede vir die Somerset-Wes gemeente te ontwerp.

Die klede is van egte fluweel gemaak en die borduurwerk en afwerking is besonder mooi gedoen.

Die gedagte was om verskillende klede vir die verskillende tydperke van die kerkjaar te gebruik.

In die Advent-tyd (voor Kersfees) word die blou kleed met goue ster en die woorde: GOD MET ONS gebruik. Blou simboliseer Koningskap.

In die Lydenstyd (voor Paasfees) word die pers kleed met goue kruis en die woorde: GOD VIR ONS gebruik, waar pers lyding simboliseer.

Vir die Pinkstertyd, vanaf Paassondag tot Pinkster-fees,  simboliseer die groen kleed en wit duif die lewende Christus en die Heilige Gees, met die woorde:  GOD IN ONS.

‘n Maroenkleed met die woorde:  GOD BY ONS, word die grootste deel van die jaar gebruik, in Koningrykstyd.

‘n Behoefte het ontstaan om bietjie nuwe kleur te gee aan die liturgiese ruimte. Gevolglik is nuwe, meer kleurvolle kanselklede, onder leiding van ons orrelis, Babette Viljoen, ontwerp en gedurende die 2019 feesjaar in gebruik geneem.

Hierdie is die Kersfeeskleed, gemaak en ontwerp deur Babette Viljoen. Dit is eenvoudig, om ons te herinner aan die eenvoud van die stal waarin Christus gebore is. Ons kan in ons eenvoud ’n verskil maak in hierdie wêreld. 

Shwe shwe materiaal, wat eie aan die Afrika-kultuur is, is gebruik – aangesien ons kersfees vier in Afrika. 
Die geel Betlehemster plaas die fokus op die Christuskind.

Hierdie kleed is ook ontwerp en gemaak deur Irma Botha. Weereens die kruis van Christus, maar hierdie keer in herfskleure. Die lig van Christus se kruis word uitgestraal in hierdie kleed, en dien as herinnering vir ons om ook Jesus se lig te versprei.

Die Pinksterkleed is ’n besonderse kleed en is gemaak, ontwerp en geskenk deur ’n gemeentelid wat verkies om anoniem te bly. 
Ons is almal verskillend, uitgebeeld deur die verskillende kleure.
Maar ons almal ontvang die Gees van Christus wanneer ons lof bring aan Christus.

Hierdie was die eerste van 4 nuwe ‘kleurvolle’ kanselklede. Dit is gemaak en ontwerp deur Irma Botha met die opdrag om ’n kleurvolle kleed te ontwerp. Christus se kruis is sentraal in hierdie kleed, en die krag en effek wat daaruit spruit duidelik deur die kleurvolle strale.