Omgeesimboliek

Die pelgrimsreis na binne

In die hart van ons Omgeesimbool is ’n blom-patroon wat gevorm word deur vier vlieër-vormige objekte. Die speelse aard van die vlieërs herinner aan kinderlike verwondering en vryheid. Die blom simboliseer die potensiaal om vrug te dra en innerlik te floreer. Soos God sorg vir die lelies van die veld, so sorg God vir Sy kerk. Die oop spasies tussen-in dui op Christene se oudste identiteit, naamlik mense van Die Weg. Ons is pelgrims op weg saam met die opgestane Jesus Christus.

Die Omgeesimbool

Simbool Logo

Geroep na buite

Vanuit die kern is daar vier vredesduiwe wat in elke windrigting beweeg. Dit herinner ons aan die Missio Dei, God se sendinghart vir die hele skepping. Ons is geroep om met ’n omgeehart na buite te leef; om soos duiwe ’n simbool van God se vrede in die verste uithoeke van ons gemeenskap te wees. Soos die Heilige Gees, word ons geroep om sonder onderskeid of voorbehoud die goeie nuus van Christus aan almal uit te leef. Saam vorm al die dele die uitleg van ‘n kruis, die Christelike simbool van God se groot heelmaakwerk in die wêreld.