Kategese Argief vir 2021 - 2023

Ons Jeugaksies is aan die gang!

Kategese (Junior en senior fases)

  • Daar word elke Sondag tydens die skoolkwartale Kategese vir die Junior Fase (voorskools tot gr. 6) in die saal aangebied, gelyktydig met die erediens in die kerk.
  • Na die erediens word Kategese vir die senior fase aangebied, insluitend ‘n belydenisklas.
  • Gesinsdienste word twee keer per kwartaal in die saal aangebied, gelyktydig met die erediens in die kerk.

Kéramos (vir jong volwassenes)

Daar is in Augustus 2022 begin met sosiale byeenkomste vir jongmense, met die doel om geestelik te groei/saam te kuier/pret te hê.
Vir navrae kontak die koördineerder na 17:00:
Handri – 071 056 6890.

Kategese in 2023

Junior kategese (voorskool tot graad 6) tydens die erediens in die kerksaal.
Senior kategese na die erediens in die onderskeie lokale in die kerksaal.

19 November: Kategese-afsluiting tydens die gesinsdiens in die saal om 09:00.
Eendag as ek groot is…….Vandag was gister se môre. En voor jy jou oë behoorlik uitgevee het, is môre weer vandag. 
Hebreers 3:13 sê: “… solank daar nog ‘n “vandag” is, moet julle mekaar elke dag aanspoor sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie.” 
Ons gesels Sondag by ons afsluiting oor hoe belangrik dit is om vandag vir die Here te lewe.

12 November: Eendag as ek groot is, wil ek ‘n sendeling wees…….
Paulus was ‘n sendeling. Ons het nie foto’s van hoe Paulus gelyk het nie, want dit was lank voor die eerste kameras ontwerp is.  Maar hoe dink jy, hoe lyk sendelinge deesdae?  As jy ‘n kind van die Here is, het jy ‘n foto van ‘n sendeling op jou foon, en as jy nie een op jou foon het nie, dan is daar ‘n beeld van ‘n sendeling in jou badkamer bokant die wasbak. Gaan kyk gou… Ja, sien jy nou, dit is jy! 
Jy is ‘n sendeling, gestuur (send) om mense rondom jou van Jesus te vertel.  Sondag gaan ons hoor hoekom jy ‘n sendeling is. 
Handelinge 1:8 “Wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en oral mense van my vertel …”

5 November: Eendag as ek groot is, wil ek ‘n dokter wees…….
‘n Dokter help mense wat siek is. Die Samaritaan het ook ‘n man gehelp wat baie seergekry het. As ek vandag wil kies om mense te help wat my nodig het, beteken dit nie noodwendig ek moet altyd met ‘n paar ekstra pleisters en verbande in my agtersak rondloop nie. Mense kan ook op ander maniere my hulp nodig hê. En onthou, dit is nie noodwendig die mense van wie ek hou wat my sal nodig kry nie……    

Die kinders hoor Sondag hoe om ander te help en hoe die vraag oor hoe om die Ewige Lewe te kry, hierby pas. 
Lukas 10:25 – 29:  Daar was ‘n wetgeleerde wat aan Jesus ‘n strikvraag wou stel.  Hy staan toe op en vra: “Meneer, wat moet ek doen om die Ewige Lewe te verkry?………”

29 Oktober: Eendag as ek groot is, wil ek … ‘n miljoenêr wees…….

Ek sal kan doen met ‘n miljoen”, sing Lucas Maree. Sal dit genoeg wees om die die Ewige Lewe te koop? Wat is die prys om vir altyd te lewe?  Hierdie is een van daardie vrae wat mense deur die eeue heen probeer beantwoord, deur baie geld te spandeer aan byvoorbeeld die Piramides in Egipte.
Sondag in die Kinderkerk luister ons na Jesus se antwoord aan die ryk jong man wat ook graag ‘n plekkie in die hemel wou kry. 
Matteus 19:16 “Leermeester, watter goeie ding moet ek doen om die ewige lewe te ontvang?”

22 Oktober: Eendag as ek groot is, wil ek ….  ‘n visserman wees.

Ons hou ‘n visvang piekniek vir die Kinderkerk in Croydon Olive Estate by die dam om 09:00. Bring saam – piekniek vir jou gesin, ‘n visstok en benodigd-hede en kombers om op te sit. Kontak Denise by 083 410 5503 om te bevestig. 
‘n “Location pin”  en ‘n sekuriteitskode vir toegang tot die Estate, sal dan vir jou aangestuur word. 
Die kinders, vergesel deur hulle ouers,

  • kom luister na Jesus se opdrag aan Petrus die Visser,
  • vang self ‘n vissie of twee en
  • hou dan saam lekker piekniek.

Die doppertjie trek die vislyn af om ‘n driehoek te vorm na onder. Die water drup nog af aan die punt van die reguit visstok van die vorige inkatrol. Jy is nog besig om jou sit te kry met die visstok tussen jou bene toe die driehoek ‘n reguit lyn in die vislyn vorm … en die voorpunt van die stok beweeg bewerig op en af.  Sonder om te dink kap jy die stok agtertoe en jy voel die gewig van vis aan die lyn en die boog in die visstok skreeu op jou:  “Hier gaan ons, hou vas vir wat dit werd is! Hierdie een is ‘n grote!!!”  Mag elke kind van die Here die opwinding van visvang vir Jesus beleef as iemand naby hulle vir die Here ingekatrol word.  Markus 1:17 “Kom, word my dissipels, en ek sal julle vissers van mense maak!” Dit is ‘n groot opdrag aan elke kind van die Here en selfs klein kindertjies wat die Here liefhet, kan leer hoe om mense vir Jesus te vang.

15 Oktober: GESINSDIENS: Jou waardes is die kroon wat ander sien jy dra.
“Wysheid begin met die dien van die Here”. 
Hoe werk dié sinnetjie? Wat is wysheid en hoe dien ek die Here? Ons kan regtig net reg lewe as ons die Here dien. Ons gaan oor Salomo praat en hoe die Here hom uitgedaag het om iets waardevol van die Here te vra. Sondag gaan ons oor sy keuse praat en hoekom dit goed is om ook self vir die Here dieselfde te vra as wat Salomo gevra het.
Salomo het wysheid gekies. Almal kon sy wysheid sien. Sy wysheid was duideliker sigbaar as die kroon wat hy gedra het. Jy moet ook wysheid van die Here vra. Ons gaan ‘n boekmerk maak wat ons in ons Bybel kan hou, sodat ons aan ons keuse herinner kan word.

17 September:  GESINSDIENS

       Eendag as ek groot is wil ek….  met goeie waardes lewe. 
Dit is wonderlik om te droom oor eendag. Omdat eendag nog nie aangebreek het nie, is ek nie verantwoordelik oor wat daar gebeur nie, of is ek? Elke dag leef ek en jy, en wat ek vandag wil doen en dan doen, neem my na eendag toe.  Hoe weet ons hoe om reg te lewe?  Spreuke 1:7 tot 9 sê vir ons:  Kennis begin met die dien van die Here;  dit is net die dwase wat wysheid en opvoeding gering ag.  My seun en dogter, jy moet luister na die onderrig wat jou pappa jou gee; moenie wat jou mamma jou leer, sommer net los nie: dit sal jou lewe versier soos ‘n krans jou kop en ‘n kettinkie jou hals”.   
Sondag se gesinsdiens gaan ons help om te lewe met waardes wat ons kry omdat ons die Here dien. 

10 September: Eendag as ek groot is wil ek ‘n ……… sjef wees!

Wanneer jy verjaar kan dit gebeur dat mamma so besig is om koekies te bak en versier en versierings op te hang dat sy nie tyd het om saam met jou en jou maatjies partytjie te hou nie.  Miskien wens jy dat mamma dalk net ietsie wil los en saam met jou en jou maatjies wil kom speel. So, die vraag is dan:  As jy verjaar, wat is die belangrikste dinge vir mamma om te doen op jou verjaarsdag? As mamma heeltyd saam met jou gaan speel, gaan daar dalk nie koekies wees om op jou partytjie te eet nie.
Daar is nie altyd so ‘n maklike antwoord op hiedie vraag nie.  Op ’n keer het Jesus vir twee susters, Marta en Maria gaan kuier. Wat was die belangrikste ding wat Marta en Maria kon doen toe Jesus by hulle gekuier het? Moes hulle vir al die mense heerlike kos gemaak het, of moes hulle saam gesit en luister het na Jesus se woorde.
Sondag probeer ons uitwerk hoe om die volgende te kan sê: “Ek sal die belangrikse dinge eerste doen”.

3 September: Eendag as ek groot is wil ek ‘n…… diepseeduiker wees!

Nou hier is ‘n werk wat my baie benoud maak. Net die idee dat ek nie vrylik kan asemhaal nie, maar afhanklik is van ‘n suurstofbottel op my rug, maak dat ek sommer hier sit en diep inasem, sommer net, omdat ek kan. 
Soms is daar moeilike oomblikke in ons lewens wat ons benoud maak. Dit kan gebeur as ons nie wil doen wat die Here van ons vra nie.  Jona was in so ‘n benoude oomblik in ‘n storm op ‘n boot op die oop see. Dit is wat hy gesê het: 
Ek is ‘n Hebreër. Ek aanbid die Here, die God van die hemel wat die see en die land gemaak het. Ek is besig om van die Here af weg te vlug.

27 Aug: Eendag as ek groot is, wil ek…… ‘n koning/koningin wees!  

Selfs in ‘n baie bevoorregte posisie kan daar tye in jou lewe kom dat jy moet kies vir jouself … of … kies vir die mense om jou wat jy liefhet. Ester moes so keuse maak. Of sy bly koningin en haar mense sterf, of sy waag haar lewe sodat sy dalk kan lewe en haar mense ook dalk kan lewe
Dit hoef nie so dramaties te wees soos lewe of dood nie.  As kinders van die Here word ons opgeroep om ander bo onsself te stel. Sondag gaan ons hoor hoekom Ester sê: “Al is dit in stryd met die voorskrif sal ek na die koning toe gaan. As ek dan daarvoor moet sterf, moet ek maar sterf.”

20 Aug:  Eendag as ek groot is, wil ek…….. ‘n bouer wees!

Tannie Suzelle het verlede Sondag in die opelugkerk vir ons kinders en ouers ‘n wonderlike aanbieding gedoen oor Bileam en sy donkie. Ons het geleer dat God met ons wil praat selfs al moet hy diere gebruik. Sy het ons ook gehelp om iets van haar werk as perde-afrigter te verstaan. Baie dankie Suzelle. 
Vandag gaan ons aan met: Eendag as ek groot is, wil ek…… ‘n bouer wees!
Ons grootste behoefte is aan kos en water en dan om veilig en beskerm te wees. Daarom is huise vir ons almal so belangrik. Huise hou ons veilig.  Sondag praat ons oor mense wat nie veilig was nie en hoe Nehemia saam met ‘n klomp families gewerk het om die mense veilig te kry deur ‘n groot muur te bou.

13 Aug:  Eendag as ek groot is, wil ek…….. ‘n perde-fluisteraar wees!

Sondag gaan ons na Journey’s End Horseback Rides toe. Tannie Suzelle gaan ons wys hoe mooi ‘n mens met perde kan werk deur die perd se liggaamstaal te lees.  Eintlik luister sy meer as wat sy fluister. 
Ons gaan ook die verhaal hoor van die donkie wat Bileam se lewe red toe Bileam uiteindelik begin luister.  
Ons kom 09:30 bymekaar by Journey’s End, Farm 25A, Sir Lowry’s Pass pad, afrit na links direk Na Gey van Pittius Hardeware winkel. Journey’s End Horseback Rides word mooi op Google maps aangedui. 
Trek asb. warm aan.

6 Aug:  Eendag as ek groot is, wil ek…….. ‘n bouer wees

Ons grootste behoefte is aan kos en water en dan om veilig en beskerm te wees. Daarom is huise vir ons almal so belangrik. Huise hou ons veilig.  Sondag praat ons oor mense wat nie veilig was nie en hoe Nehemia saam met ‘n klomp families gewerk het om die mense veilig te kry deur ‘n groot muur te bou. Ons gaan ook praat hoe ons kan help om kinders van die Here veilig te hou deur aan die kerk van die Here te bou.

Neh 2:18:  “Hulle het gesê: “Kom ons bou!” En hulle het die goeie werk aangepak.”

30 Julie:  Eendag as ek groot is, wil ek…….. ‘n “rocket scientist” wees

Ons sê iemand is ‘n “rocket scientist” as daardie persoon regtig ‘n wetenskaplike is wat vuurpyle en ruimtetuie ontwerp, maar gewoonlik beteken dit dat daardie persoon baie, baie slim is.  Superslim. Ander superslim dinge om te doen is om mooi musiek te komponeer (soos Mozart), boeke te skryf (soos Shakespeare) of kuns te skep (soos Leonardo da Vinci). 
Sondag praat ons oor slim mense en oor ‘n besonder moeilike manier om slim te wees. 
 – Wysheid – Hoe om ‘n wyse mens te wees.
Spreuke 9:10 “ Wysheid begin met die dien van die Here.”

23 Julie:  Eendag as ek groot is, wil ek……..  ‘n popster wees

Die naaste wat ek ooit aan iemand wat naastenby met ‘n popster vergelyk kon word gekom het, was toe ek in matriek ‘n dirigent was. Die woorde van die liedjies kon ek na baie probeerslae sing sonder om deurmekaar te raak, maar die bewegings wat daarmee saamgegaan het, was net een te veel vir my gewees.  Ek weet ek het met die bewegings gesukkel, want die skool se kinders was in blokke verdeel met ‘n dirigent vir elke blok en my blok was baie keer besig met die verkeerde bewegings.
Ons gesinsdiens gaan oor Dawid, die grootste pop-ster ooit, wat wonderlike liedere vir die Here geskryf het.  Hy het die regte woorde gehad, maar daar was kere wat sy bewegings, die dinge wat hy gedoen het, nie by sy liedjies se woorde gepas het nie.

11 Junie:  Eendag as ek groot is wil ek……..‘n pappa of mamma wees.

EER is so ‘n klein woordjie met ‘n baie groot betekenis.

Hanna wou baie graag ‘n mamma gewees het en dit het gelyk of dit nooit sou gebeur nie. Sy het al huilende tot die Here gebid en Hy het haar gebed verhoor.  Sy het ‘n mamma geword. 
Sondag gaan ons hoor wat se belangrike werk dit is om ‘n pappa of mamma te wees en hoekom EER so belangrik is in gesinne.

Ef 6:1 “Kinders, omdat julle in die Here glo, moet julle aan julle ouers gehoorsaam wees. Dit is mos die regte ding om te doen!”

KINDERPINKSTER: Die Kinderpinkster word afgesluit met ‘n Gesinsdiens
04 Jun:  911!  Ek is verlore!
Jesus is die Redder wat na verlore mense soek.

Verdwaal…….En nie in ‘n bos nie, maar in ‘n groot parkade met baie vloere. Saam met al my aangetroude vrouens, Tania, my vrou en my skoonma én ouma, wat moeilik stap. Ons kry nie die kar wat ek parkeer het nie. Dis eintlik die kar wat soek is, maar die gevoel van verlore disoriëntasie in my eie gemoed is so werklik asof ek self verdwaal het.  Ons stap en stap en soek en soek.  As ons net die kar kan vind! 
Tydens Sondag se gesindiens praat ons oor die mens se behoefte om gevind te word en oor Jesus, die Redder, wat verlore mense soek en vind.  Lukas 19:10 “Die Seun van die mens het immers gekom

Tydens hierdie Pinkster doen ons ‘n   opwindende reeks waar kleuters gehelp word om Jesus as Redder raak te sien – in Bybelse noodsituasies, maar ook in hul eie  ook in hul eie  lewens.  Die kleuters word met hul eie liedjies  en aktiwiteite bedien.

14 Mei:  911!  Ek voel nie lekker nie! Jesus, die Redder, het die mag om siekte te genees.

21 Mei:  911!  Ons gaan verdrink! Jesus, die Redder, het die mag oor die natuur.

28 Mei:  911!  Ons is honger! Jesus is die Redder wat sorg.

04 Jun:  911!  Ek is verlore! 

07 Mei:  Eendag as ek groot is….wil ek ‘n liggamsbouer wees!

Om te oefen of nie? Dit is die vraag wat elkeen wat b  ‘n gimnasium aangesluit het, gereeld moet antwoord. Die doel is om fiks en sterk te word.  Gewoonlik is die eerste paar keer maklik, die gewigte is nie te swaar nie en die roetine nie so lank nie. Maar soos die maande aanstap raak die versoekings om nie te gaan nie al groter en vervaag die doel om fiks en sterk te wees al meer. Sondag gaan Simson se verhaal ons help om te leer wat ‘n versoeking is en hoe ons teen versoekings moet veg sodat ons dissipels van Jesus kan wees wat fiks en sterk is.

23 April… “Eendag as ek groot is, wil ek…….’n leeutemmer wees!

Wat as jy nie meer ‘n Christen mag wees nie?! Dit het met Daniël gebeur. Hy mag vir 30 dae nie die Here aanbid het nie. As hy dit wel sou doen, sou hy vir die leeus gevoer word.  Wat het Daniël gedoen toe hy van hierdie wet hoor? Het hy vir 30 dae opgehou om God te aanbid?  (God sou mos verstaan hoekom hy dit doen?) Of het hy skelm gaan bid waar niemand hom kon sien nie?  Sondag praat ons oor tye wanneer dit moeilik raak om ‘n kind van die Here te wees en hoe om op God te vertrou om ons te beskerm.

GESINSDIENS:  16 April

‘n Olyftakkie in die duif se bek, palmtakke op die grond en ‘n vyeboom langs die pad.  

Wat vertel dié plante vir ons van Paasfees?

Kom reis as gesinne saam met ons vanwaar Jesus met die Olyfberg afgekom het in Jerusalem, tot Hy en sy dissipels uiteindelik vir ‘n laaste keer weer teen die Olyfberg opgegaan het.

26 Maart:

“Eendag as ek groot is, wil ek..…in ‘n orkes speel!

Ons lees in die Bybel van ‘n orkes met ‘n baie vreemde opdrag. Die musikante was priesters en hulle moes om die stad Jerigo marsjeer. Terwyl hulle reg rondom die stad stap, moes hulle op hulle ramshorings blaas. Die koor, wat die hele volk Israel was, mag vir geen oomblik hulle oë van die dirigent afhaal nie, en moes tjoepstil bly tot die dirigent, hulle leier Josua, vir hulle die opdrag gee om ‘n yslike lawaai te maak.

 Sondag, 26 Maart maak ons self musiek en vind uit wat die gevolg van Josua en sy orkes se uitvoering was. Ons hoor ook hoe ons saam as lede van God se volk ‘n verskil in die wêreld kan maak.

 

12 Maart: Eendag as ek groot is, wil ek ……’n spioen wees!
Ek sal deur God se oë na my wêreld kyk.  Die 10 spioene (Num 13:32) het deur Kanaän gereis en met hulle eie oë die mooi land, goeie vrugte, maar ook sterk mense en beskermde stede gesien. Hulle het bang geword. Kaleb en Josua, twee ander spioene, het met God se oë na die land gekyk. Hulle het ook God se belofte in hulle harte vasgehou en geglo dat Hy die land vir hulle gaan gee.  Met wie se oë kyk JY na die wêreld? Na dinge wat met jou gebeur? Na mense? Na probleme?
Kom Sondag vermom as spioene as ons saam gesels:  “hoe sal dit jou optrede en gedagtes verander as jy met God se oë na die wêreld kyk?”

05 Maart: Eendag as ek groot is, wil ek …die president wees!
Moses wil nie “die president” van die volk wees nie. God bly hom vra om die volk uit Egipte te lei en hy bly nuwe verskonings uitdink oor hoekom dit nie hy moet wees nie. Uiteindelik, nadat God belowe het om by hom te wees, sê God vir Moses: “Ek sal by jou wees en die bewys dat Ek jou gestuur het, sal dít wees: wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle My by hierdie berg aanbid.”   Ja, so wil God elkeen van ons gebruik, net soos Hy Moses gebruik het. God belowe dieselfde vir ons, “Ek is by jou”. “Volg My, doen wat Ek vra en later sal jy sien dat dit wat Ek jou gevra het, waar geword het.”  Wat noem ons hierdie proses as God so met ons werk?  In die gesinsdiens gaan ons daaroor praat.

26 Februarie:  Eendag as ek groot is, wil ek..…. ‘n mode ontwerper wees!
Josef het ‘n ontwerpersjas gehad. Eintlik het hy altyd die mooiste van alles gekry en nie eintlik omgee gee dat sy broers op hom jaloers was nie. Sy klere het duidelik gewys wie die meeste voorgetrek word in die familie.  Dié week gaan ons na sy verhaal kyk en sien hoe God ‘n hele nuwe plan ontwerp om hom, sy pa en sy broers van droogte en honger te red en in die proses hulle familie, wat in fraaiings hang, weer tot ‘n drabare kledingstuk, weef.

19 Februarie:  Eendag as ek groot is, wil ek..……’n sterrekundige wees!

12 Februarie:  Eendag as ek groot is, wil ek..……om die wêreld seil!

5 Februarie:  Eendag as ek groot is, wil ek……….’n boer wees.

 Partykeer betrap sonde jou onkant. Partykeer sien mens sonde van ver af na jou kant toe aankom en jy weet dat jy verkeerd gaan doen.

God sien dat jy sien en dan waarsku God jou om nie verkeerd te doen nie. So het God gesien dat Kain wat ‘n boer was, sonde gaan doen, en God waarsku hom, maar hy luister nie (Gen 4).  

Ons moet veg teen die versoeking om sonde te doen. Sondag gaan ons praat oor wat sonde is en hoe ons teen sonde moet veg sodat ons en die mense om ons nie seer kry nie.

29 Januarie 2023:  Eendag as ek groot is … wil ek ‘n natuurbewaarder wees.

Adam en Eva se taak was om Eden op te pas en die diere name te gee. In Genesis 2:19 het die Here die diere na Adam toe gebring om te sien wat Adam hulle sou noem.  Die werk  om name vir lewende organismes te gee gaan steeds voort.  Vandag word so ‘n persoon ‘n taksonoom genoem en daar is sowaar nog plante en diere wat name kort.

Ek dink God wil steeds weet wat ons hulle gaan  noem.  Ons kan net regtig die aarde wat God vir ons gegee het oppas as ons weet wie ons oppas.   Sonde het gemaak dat ons baie sukkel met die oppas van ons aarde.  

Gesinsdiens, 22 Januarie:  Eendag wil ek … 

Jou toekomstige self is soos om die hoofkarakter in ‘n droom te wees – net lekkerder, want jy is wakker. En soos wat jy aan jou toekoms dink, hoe meer opgewonde kan jy word, want jy kan maklik, as jy byvoorbeeld ryk wil wees, nog ‘n nul agter die baie ander nulle wat jy reeds opgedroom het, plaas.

Dit help ook dat Here vanuit Jeremia 29:11 vir ons sê:  “Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie;  Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting!”

Maar dan sê Jakobus ook in Jakobus 4:13-15: “Kom nou, julle wat sê: vandag of môre sal ons na dié en dié stad gaan en daar een jaar deurbring en handel dryf en wins maak — julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. Want hoedanig is julle lewe? Dit is tog maar ‘n damp wat vir ‘n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. In plaas dat julle sê: As die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen.”

So tussen, Eendag wil ek… en Eendag was daar… en Vandag is die dag, wil ons die Here nooi om tydens die Gesinsdiens ons te kom aanraak.

Sondag skryf ons ook die kinders in en is die Gesinsdiens ook die afskop van ons Jaar se tema:

Eendag as ek groot is…

Kategese in 2022

Junior kategese (voorskool tot graad 6) tydens die erediens in die kerksaal.
Senior kategese na die erediens in die onderskeie lokale in die kerksaal.

Kategese in 2021

21 November 2021: Kategese-afsluiting & gesinsdiens

‘n Plaas op ‘n plaas…!?

Hierdie is die laaste plaas wat ons besoek op ons plaastoer in die reeks Jesus sê: EK IS. Die plaastoer het ons geneem na ‘n skaapplaas, toe Jesus gesê het:  EK IS die Goeie Herder … en na ‘n koringplaas met Jesus se uitspraak:  EK IS die brood van die Lewe… Vandag besoek ons ‘n plaas op ‘n plaas wanneer Jesus sê:  EK IS … die opstanding en die lewe.” Hierdie plaas maak ‘n mens baie keer sommer regtig hartseer en dan weer baie hoopvol omdat Jesus gesê het: “Ek IS die opstanding en die lewe” en elkeen van ons wat in Jesus glo kan dit ook vir altyd en altyd sê: “Ek lewe!”

Kategese Programme

Ons vestig graag ons ouers met skoolgaande kinders se aandag op die aangepaste kategese-program vir die res van die jaar na aanleiding van die gewysigde skoolkwartale.  Pas asseblief jul kerkkalenders dienooreenkomstig aan.

Gewysigde kwartale vir die res van 2021
2de kwartaal:                       03 Mei – 09 Julie
3de kwartaal:                       26 Julie – 01 Oktober
4de kwartaal:                       11 Oktober – 15 Desember

Gesinsdienste (ouers en al hulle kinders tydens erediens in kerksaal)

TEMA:  ‘n Vakansie op die plaas (Jesus sê:  EK is……)
4 Julie                    en nie meer 18 Julie
12 September      en nie meer 10 Oktober  

Uitstappie: 30 Oktober.

Afsluitingsgeleentheid en gesinsdiens: 21 November.

KATEGESE vir JUNIOR FASE (Voorskools tot graad 7)
– let asb. op die datums.

Datum

Tema en uitkoms

Aanbieder

11 April

Skepper van die Heelal (Skepping)

Hennie Marx

9 Mei

Amazing atome (Skepping)

Merizle Mitrovich

16 Mei

Donkie- en ander diererekords (Diere en seën)

Suzelle Brits

23 Mei

Rekords rondom ons (Algemene uitkoms)

Merizle

30 Mei

Survivor Midian (Oorlog en Vrede)

Suzelle

6 Junie

Torings en tale (Strukture)

Hennie

13 Junie

‘n Fees vir die oog (Feeste)

Merizle

20 Junie

Liggaamsrekords

Opgeskort

27 Junie

Wêreldrekord in die wieg (Geboortes)

Opgeskort

4 Julie

Gesinsdiens

Werner Schultz

1 Augustus

Hand(ige) medisyne vir melaatsheid (Genesings)

Merizle

15 Augustus

Rekords wat jou oë laat rek (Genesings)

Suzelle

22 Augustus

Hou arms en bene, hou! (Uithouvermoë)

Hennie

29 Augustus

Moontlik of Onmoontlik? (Opstanding uit die dood)

Merizle

5 September

Geestelike rekords (Algemene uitkoms)

Suzelle

12 September

Gesinsdiens

Werner

19 September

Geroep vir rekords

Hennie

17 Oktober

God se GPS

Merizle

24 Oktober

Great escapes – in en uit die moeilikheid

Suzelle

31 Oktober

Gemaak om te hou!

Hennie

7 November

Survivor median

Werner

14 November

God se vers-versameling

Werner

21 November

Afsluitingsgeleentheid

 

Gesinsdiens 4 Julie 
(saamgestel uit vooraf opgeneemde materiaal)
https://youtu.be/-7mRRWS5NCs.

Ons gaan Plaas toe - 18 April

Vir die Jeug: Jesus sê "Ek Is" -

Eerste Lydenstyd-Boodskap vir ons kinders:
Jesus sê: Ek is…. htg2QT9C_tI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.