GEBEDSGROEP

Die gebedsgroep kom weer  Woensdae bymekaar, voorlopig in die kerk / kapel.

Sien die week se onderwerpe hier onder.

Kontakpersoon:
Hannetjie Gericke, 021 – 852 1912.

           24 Februarie 2021

 • Vir die uitrol van Covid-entstof – dat dit effektief en vry van korrupsie sal geskied. Bid ook dat ons genoeg entstof vir ons bevolking sal kan bekom.
 • Vir die President – bid vir sy gesondheid en beskerming. Bid ook vir wysheid om al die uitdagings wat op sy pad is te hanteer.
 • Vir die gebiede soos dele van die Wes- en Oos-Kaapse Karoo wat nog bitter droog is. Bid vir uitkoms.  Bid ook vir wysheid vir boere wat voel dat hulle aan die einde van die pad gekom het en nuwe toekomsbesluite moet neem.
 • Vir al die siekes in ons gemeente, ook die wat nie op die gebedslys is nie. Bid vir terminale pasiënte – vir verligting van pyn, en vir moed en genade om elke dag te hanteer.  Bid ook vir hulle familie en ander versorgers.

           17 Februarie 2021

 • Almal wat swaarkry agv werksverliese en finansiële druk. Bid vir die toerismebedryf wat sukkel om te oorleef weens die inperkings.
 • Ons polisielede wat aan baie spanning en gevaar blootgestel word. Bid vir hulle geestesgesondheid en ook vir hulle gesinne se welsyn.
 • Helderberghospitaal – bid vir die bestuur en die personeel, dat hulle met toewyding sal werk om die beste sorg moontlik te lewer. Bid vir effektiewe beheer en bestuur van bronne.  Bid vir die dokters en verpleegpersoneel wat weens die pandemie steeds onder groot druk werk.
 • Die premier en die regering van die Wes-Kaap.  Bid vir wysheid om die uitdagings as gevolg van migrasie uit ander dele van die land na die Wes-Kaap te hanteer.

           10 Februarie 2021

 • Vir die heropening van die skole – bid vir beskerming van personeel en leerders teen die virus. Bid dat almal goed sal aanpas by die nuwe skooljaar.
 • Vir die personeel en bestuur van elke ouetehuis in ons dorp. Bid vir wysheid in die toepassing van inperkingsmaatreëls, en ook vir deernis en empatie met die inwoners.
 • Vir elke instansie in ons land wat hulle beywer vir die bekamping van korrupsie. Bid ook dat die anti-korrupsiebeweging binne die regering sal versterk en dat skuldiges gestraf sal word.
 • Vir almal wat geliefdes weens Covid 19 aan die dood moes afstaan, en ook vir diegene wie se geliefdes baie siek is.

           3 Februarie 2021

 • Bid vir die inentingsproses in Suid-Afrika – dat dit doeltreffend, regverdig en sonder korrupsie sal geskied. Bid ook dat ons gou genoeg entstof sal bekom om die bevolking te beskerm
 • Vir besluitnemers in die regering – dat hulle eerste prioriteit die welsyn van ons land en sy mense sal wees, en nie eng eiebelang nie.
 • Vir die herstel van bedrywe wat baie verliese gely het agv die inperking. Bid vir die beskerming en herstel van werkgeleenthede.
 • Vir die werk van Caritas – vir Hester en haar helpers. Bid vir goeie gesondheid, wysheid en genoeg bronne om te help waar nodig.

           27 Januarie 2021

 • Braam, Liesle, Sharon, Philemon en hulle geliefdes, vir goeie gesondheid, beskerming en vreugde in hulle werk.
 • Die bestuur en helpers van Dienende Hande – bid vir geesdrif, goeie samewerking en kreatiewe oplossings vir die uitdagings van die inperkingstyd.
 • Bid vir almal in Suid-Afrika en ons buurlande wat verliese gely het agv die tropiese storm Eloise. Bid vir hulporganisasies wat onder moeilike omstandighede werk.
 • Vir elkeen onder spanning is weens ‘n geliefde in ‘n hoësorg-eenheid. Bid ook vir elke hoësorg gesondheidswerker vir krag en gesondheid om elke dag voort te gaan.

       

           20 Januarie 2021

 • Bid vir ons gemeente se bestuursgroep en vir die besluite wat geneem moet word tov ons gemeentebedrywighede te midde van die inperking.
 • Vir Johan en Christine en hulle gesin, vir goeie gesondheid en geesdrif vir die jaar se besondere uitdagings.
 • Die personeel van ons hospitale se waakeenhede wat daagliks moeilike besluite oor lewe en dood moet neem, en wat ook daagliks pasiënte verloor. Bid vir hulle beskerming en vir krag om die druk te hanteer.
 • Bid vir die bevelsraad – dat hulle ingeligte besluite sal neem, en met wysheid en onderskeiding die inperkingsmaatreëls sal oorweeg.

           25 November

 • Die Kersmark en almal wat betrokke is. Bid dat alles in ‘n gees van liefde, goedgesindheid en onderlinge steun sal geskied.  Bid ook vir beskerming en goeie gesondheid vir almal wat betrokke is.
 • Bid vir ons polisie – dat daar by die leierskap ‘n wil sal wees om korrupsie op alle vlakke te beveg. Bid ook vir bereidheid om hervormings in te bring waar dit nodig is om alle soorte misdaad doeltreffend te bestry.
 • Bid vir ons land in die komende vakansieseisoen, veral waar alkohol- en dwelmmisbruik tot groter vlakke van gesinsgeweld en kindermolestering lei. Bid vir ons land se kinders.
 • Ons gemeente – dat ons sal oop wees vir die vernuwende en bevrydende werking van die Gees in ons lewens.

           18 November

 • Die komende Adventstyd – bid dat ons harte oop sal wees vir die betekenis van Christus se koms en dat ons met nuwe hoop sal leef.
 • Vir die voorbereidings vir die Kerssangdiens – vir Babette wat dit reël en vir Mercia wat die koor lei. Bid dat dit vir almal wat dit bywoon ‘n inspirasie sal wees.
 • Vir die huidige Covid-situasie in ons land – bid dat ons bevolking sal besef dat die virus nog met ons is en sal hou by voorkomingsmaatreëls.
 • Dank die Here vir goeie reën wat in soveel dele van ons land geval het.  Bid vir die gebiede in die Karoostreke van die Wes- Noord- en Oos-Kaap waar die droogtesituasie nog desperaat is.